MUZYKA Z HISZPANII I ARGENTYNY

Do wakacji jeszcze 136 dni, a u nas w szkole zagościło lato! A to za sprawą pięknej audycji umuzykalniającej. Słuchaliśmy pasodoble, flamenco i myślami wędrowaliśmy po słonecznych, hiszpańskich plażach i argentyńskich górach. Dodatkowo, naszą wyobraźnię pobudzały zdjęcia wyświetlane na ekranie. Uczniowie żywo uczestniczyli w odbiorze tej ekspresyjnej muzyki: klaskali i wołali ole!