ZAKOŃCZENIE ROKU W ŚWIETLICY

12 czerwca 2017 odbyło się uroczyste podsumowanie pracy świetlicy . Spotkanie jak co roku dedykowane było rodzicom w podziękowaniu za pomoc i życzliwość okazywaną świetlicy w wielu działaniach.

Obecna na spotkaniu Pani Dyrektor Lucyna Żmijewska – Szemberg złożyła podziękowania rodzicom za obecność w życiu świetlicy , wychowawcom za całoroczną pracę oraz dzieciom za przygotowanie programu artystycznego.

W imieniu rodziców zabrała głos obecna na uroczystości Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Bogusława Wiesner –Januszewska , która przekazała wychowawcom świetlicy ciepłe słowa podziękowania za opiekę i włożoną pracę w rozwój wielu dziecięcych talentów .

Radosne występy dzieci , popisy młodych artystów dostarczyły wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.