ZAPISY NA PÓŁKOLONIE LETNIE

PÓŁKOLONIA

Szkoła Podstawowa nr 37

W czasie wakacji w dniach 25.06.2018 – 06.07.2018 zorganizowane będą zajęcia półkolonii dla uczniów kl. I –III naszej szkoły w dwóch tygodniowych turnusach:

I TURNUS : 25.06.2018 – 29.06.2018

II TURNUS: 02.07.2018 – 06.07.2018

w godz. 8.00 -15.00

Zapisy będą się odbywały w dniach

25.05.2018-08.06.2018

w godz. 7.00-16.30 w sali 110 / świetlica/.

Uczeń klasy I – III może zapisać się na jeden tydzień zajęć , w razie wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się na drugi tydzień.

O przyjęciu będzie decydowała kolejność zapisu na liście rezerwowej. Istnieje ograniczona ilość miejsc.

Uczniowie klas IV będą mogli zapisać się w przypadku wolnych miejsc.

Kartę Zgłoszenia uczestnika półkolonii zobowiązany jest wypełnić osobiście rodzic lub opiekun i w terminie do 08.06.2018 r. złożyć w świetlicy.

Niedostarczenie Karty Zgłoszenia lub brak wpłaty w ustalonym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z zajęć.  W razie rezygnacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie Szkoły.

OPŁATY : 40,00 zł dopłata za jeden tydzień na rzecz organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych.

Opłaty będzie można dokonać w Kasie Szkoły Podstawowej nr 37 w terminie:

13.06.2018 -15.06.2018 w godz. 7.30 – 15.30

OBIADY według cen obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018.

PŁATNE od 13.06.2018 w stołówce u ajenta.