MY OWN BOARD GAME

W dniu 16 maja 2018r. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej rozstrzygnęła Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych MY OWN BOARD GAME”. Celem konkursu zorganizowanego przez naszą szkołę było:

  • stworzenie własnej, anglojęzycznej gry planszowej;
  • rozwijanie kreatywności i umiejętności językowych uczniów;
  • rozwijanie kompetencji społecznych;
  • wdrażanie do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • promocja konstruktywnego spędzania wolnego czasu przy grach planszowych.

W kategorii klas I-III:
MIEJSCE I: „Looking for a dog” –  gra planszowa  w wykonaniu Anny Laszczak – uczennicy klasy III Szkoły Podstawowej Nr 37 w Bielsku-Białej.
MIEJSCE II: Kulturowa gra planszowa w wykonaniu uczennic klasy III Szkoły Podstawowej Nr 22 w Bielsku-Białej w składzie: Kinga Paterkowska i Zofia Hajost.
oraz
„Jail Escape” – gra karciana  w wykonaniu uczniów klasy III Szkoły Podstawowej Nr 37 w Bielsku-Białej w składzie: Szymon Listowski, Mateusz Korzeniowski i Dominik Waszczyk.

W kategorii klas IV-VII:
„Bomb Virus” –  gra planszowa w wykonaniu uczennic klasy V Szkoły Podstawowej Nr 22 w Bielsku-Białej w składzie: Julia Pękala i Karolina Stańco.
Autorzy prac konkursowych otrzymali dyplomy  i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej.

FOX 

W dniu 27 lutego 2018 roku, w Szkole Podstawowej Nr 37 w Bielsku-Białej odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX organizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe ”KAGANEK” oraz przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Bielsku-Białej. Ów konkurs objęty został patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Wynik bardzo dobry w konkursie uzyskał Mikołaj Ochenduszkiewicz z klasy 7a.
Dnia 8 czerwca 2018 roku, w RODN ”WOM” w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród dla uczniów z najlepszymi wynikami, na którą Mikołaj został zaproszony wraz z opiekunem konkursu.