Przegląd kolęd i pastorałek

16 stycznia 2019 r.  odbyło się kolejne szkolne kolędowanie.

Celem naszego kolędowania nie jest tylko odśpiewanie kolęd.  Chodzi głównie o wspólne śpiewanie, podtrzymywanie pięknych polskich tradycji, poznawanie nowych kolęd i pastorałek, ale również „bycie” na scenie, zaangażowanie i odpowiedzialność za klasowy występ- wizerunek klasy, kreatywność.

Wszystkie klasy zaśpiewały wybraną kolędę, a każdy  uczeń  mógł stanąć na scenie i poczuć się małym artystą. Na zakończenie naszego spotkania  zespół gitarowy wykonał kolędę „Mizerna cicha”.