Sukces Teatrzyku Miniaturka na Przeglądzie Teatrów w Katowicach!

Nasz szkolny Teatrzyk Miniaturka otrzymał w dniu 28 stycznia  1 nagrodę w X edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA MAŁĄ FORMĘ TEATRALNĄ O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM „PROFORMA” za spektakl „ Dwa światy, a jednak jeden”. W konkursie brało udział 20 teatrów ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z całego województwa śląskiego. Celem takiego spotkania było promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowania wyrażającego empatię, koleżeństwo, współpracę, tolerancję, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Wskazywanie korzyści płynących ze zdrowego i aktywnego stylu życia, wolnego od alkoholu, narkotyków, e-uzależnień i substancji psychoaktywnych oraz życia bez agresji fizycznej i słownej. Nasze dzieci w swoim przedstawieniu udowodniły, że nawet dwa całkiem odmienne światy mogą się porozumieć i żyć ze sobą w zgodzie i przyjaźni. To bardzo ważny przekaz.
Za wspaniały występ dostały gromkie brawa, przemiłe słowa pochwały i najwyższą nagrodę konkursu – I miejsce.
Gratulujemy Asi Gackowskiej, Roksanie Dobiji, Julii Michałowskiej, Julii Moś, Magdzie Głuszek, Ani Misiak, Marcie Fiołek i Kajetanowi Zaczkowi.