JAK DEMOSTENES…

25 lutego w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej odbyły się eliminacje lokalne XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego organizowanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Uczestnicy mieli za zadanie wygłosić przemówienie na temat „Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”, wykorzystując w prezentacji własne przemyślenia, odwołując się do historii, literatury czy przykładów z życia.

To właśnie uczennica naszej szkoły uczęszczająca do klasy 8a- Olena Zhytnyk zajęła w tym konkursie I miejsce i będzie reprezentować miasto i powiat na eliminacjach regionalnych w Czeskim Cieszynie. Wystąpienie Oleny zostało nagrodzone gromkimi brawami, a sama wygłaszająca porównana do Demostenesa-starożytnego mówcy szczególnie wyczulonego na sprawy społeczne.

Naszej uczennicy gorąco gratulujemy sukcesu i życzymy pomyślności w kolejnym konkursie.