DZIK JEST DZIKI, DZIK JEST ZŁY…

Czy wiemy kto napisał ten wiersz?
O tak!
Dzisiaj w czasie audycji umuzykalniającej okazało się, że uczniowie klas młodszych doskonale znają twórczość Jana Brzechwy. Śpiewając, gestykulując, klaszcząc, uczestniczyli w prezentacji piosenek z tekstami znanego autora. Uczniowie potrafili rozpoznać Kaczkę Dziwaczkę, Samochwałę. A większość była na wyspach Bergamutach…gdzie jest słoń z trąbami dwiema …i tylko wysp tych nie ma.