16.04.2019 DZIEŃ OTWARTY

W dniu 16 kwietnia 2019r./ wtorek/  odwiedziły szkołę  dzieci przedszkolne, które od września zaczynają edukację szkolną. Zobaczyły prezentację o  szkole i jej tradycjach oraz występy grup wokalnych i teatralnych. Wzięły udział w  zajęciach plastycznych i ruchowych oraz odgadywały zagadki.