REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO MY OWN BOARD GAME

Szkoła Podstawowa Nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego
ul. Doliny Miętusiej 5
43-316 Bielsko-Biała
tel. 33 816 31 36
http://sp37.eu
e-mail: podst37-bb@oswiata.org.pl

„MY OWN BOARD GAME” 2019
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 37
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej.

2. Cele konkursu

  • Stworzenie własnej, anglojęzycznej gry planszowej.
  • Rozwijanie kreatywności i umiejętności językowych uczniów.
  • Rozwijanie kompetencji społecznych.
  • Wdrażanie do korzystania z technologii informacyjno -komunikacyjnych.
  • Promocja konstruktywnego spędzania wolnego czasu przy grach planszowych.

3. Uczestnicy
Konkurs jest kierowany do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniów klas I-III
uczniów klas IV-VIII

4. Organizacja i przebieg konkursu
Za organizację i przebieg konkursu odpowiedzialna jest p. Beata Cembala jako przewodnicząca Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej.
Uczestnicy, wytypowani w swoich szkołach w ramach eliminacji wewnątrzszkolnych,
w podanym poniżej terminie nadsyłają (pod nadzorem szkolnego opiekuna konkursu) tworzoną przez siebie planszową grę anglojęzyczną.
Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie cztery gry planszowe – dwie dla każdej kategorii wiekowej.
W tym roku gra planszowa powinna być stworzona przez dwie, trzy lub cztery osoby.
Gra planszowa może być wykonana dowolną techniką – zarówno tradycyjną metodą plastyczną lub komputerowo. W obu przypadkach należy dostarczyć prototyp gry do przetestowania przez Komisję Konkursową.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Terminy
Gry planszowe wraz z dwoma załącznikami (zamieszczonymi poniżej – Kartą Zgłoszenia i zgodą na udział) prosimy dostarczyć do naszej placówki drogą pocztową lub osobiście do sekretariatu w terminie do 26 kwietnia 2019r.
Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Święta Szkoły Podstawowej Nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej, tj. 18 maja 2019r. Zwycięzcy zostaną uprzednio zawiadomieni drogą mailową i telefoniczną do dnia 13 maja 2018r. z prośbą o przybycie na Festyn Szkolny po odbiór nagród.

6. Nagrody
Nagrodami w konkursie będą dyplomy i upominki rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą w Szkole Podstawowej Nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej.

7. Dodatkowe informacje
Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy.
Przydatny link:
https://www.wikihow.com/Make-Your-Own-Board-Game

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA NA UDZIAŁ