XXI MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI „O ZŁOTĄ NUTKĘ”

XXI MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI „O ZŁOTĄ NUTKĘ”  PODRÓŻE PO NASZEJ OJCZYŹNIE

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej

R E G U L A M I N  F E S T I W A L U

I – CEL IMPREZY :
1. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego szkolnych zespołów wokalnych.
2. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw, twórczych poszukiwań w dziedzinie
repertuaru oraz form wyrazu artystycznego .
3. Kształtowanie zamiłowania do śpiewu i muzyki .
4. Wymiana kulturalna między szkołami .
II – WARUNKI UCZESTNICTWA :
Uczestnikami mogą być zespoły wokalne i soliści ze szkół podstawowych ( do klasy VIII).
Przygotowane piosenki mają być związane z tematem:
PODRÓŻE PO NASZEJ OJCZYŹNIE

III – ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE :
1. Zespół lub solista przygotowuje 1 piosenkę.
Podkład muzyczny powinien zawierać tylko linię melodyczną, bez chórków i drugiego głosu
2. Z każdym zespołem powinien być dorosły opiekun.
3. Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach wiekowych:
a/ kl. I – III
b/ kl. IV – VI
c/ kl. VII-VIII
[ jeśli do jednego zespołu należą dzieci z kategorii „a” i „b” i „c”, należy podać
ilość i wiek dzieci, aby komisja festiwalu ustaliła w której kategorii wystąpią ] 4.Jeden instruktor może zgłosić do konkursu 1 zespół i 1 solistę w wybranej kategorii

5.. Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 10 maja 2019 r na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37
43-316 BIELSKO-BIAŁA UL.DOLINY MIĘTUSIEJ 5
( tel. fax 033 816 31 36)

6. Festiwal Piosenki odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 37, przy
ul. Doliny Miętusiej 5 ( osiedle Karpackie ) 17 maja 2019 roku o godzinie 14.15
( szatnie będą udostępnione zespołom od godziny 14.00).
7. Dokładna godzina występu będzie ustalona po 10 maja. Kolejność występów można
sprawdzić pod numerem telefonu : 033 816 31 36 lub na stronie : www.sp37.eu
8. Prezentacje oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja .
9. Kryteria oceny :
A\ poziom wokalny
B\ ogólny wyraz artystyczny
C\ dobór scenicznych środków wyrazu ( rekwizyt, ruch sceniczny, instrument….)
D\ kultura słowa oraz interpretacja .

10. Nagrody:
– Statuetki” Złote nutki”
– Dyplomy
– Upominki

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów oraz komisji
( kryteria oceny , kategorie ).

Serdecznie zapraszamy !!!!

UWAGI :

1. W załączeniu : karty zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych, klauzula informacyjna.
2. Zgłaszane zespoły lub solistów należy podać na osobnych kartach zgłoszenia.
3. Każdy solista powinien mieć podpisaną przez rodzica zgodę na przetwarzanie danych oraz klauzulę informacyjną.
4. Zgłoszenie przez instruktora solisty lub zespołu na Festiwal jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Regulamin Festiwalu oraz karty zgłoszenia można pobrać na stronie szkoły : www.sp37.eu

Organizatorzy:

mgr Renata Kumorek
( tel.506 263 233 )
mgr Małgorzata Gőttlich-Kucharska
( tel. 501 318 470 )

KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY
KARTA ZGLOSZENIA ZESPOŁU
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN KONKURSU