SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

W dniach od 6 do 10 maja zorganizowano w naszej szkole Szkolny Tydzień Profilaktyki. Kolejne dni tygodnia poświęcone były różnorodnej tematyce: bezpieczeństwu w sieci; rozwiązywaniu konfliktów, zdrowemu odżywianiu, planowaniu przyszłości. Odbywały się w tym czasie różnego rodzaju konkursy, prelekcje, warsztaty. Działania prowadzili zarówno wychowawcy, nauczyciele naszej szkoły, jak i specjaliści (psycholog, policjant).
W piątek 10 maja odbyło się uroczyste podsumowanie, podczas którego nagrodzono laureatów konkursów oraz zaprezentowały się nasze teatry profilaktyczne. Teatrzyk Miniaturka grupa starsza zaprezentował spektakl „Magiczne prawo jazdy”, teatrzyk „Iskierka”- spektakl „Poszukiwana” oraz grupa uczniów szkolnej świetlicy zaprezentowała przedstawienie „Wojna z mikrobami”.