ZAPISY DO ŚWIETLICY ROK SZKOLNY 2019/2020

Zasady przyjęcia uczniów do świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2019/2020

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie . Zapisu do świetlicy dokonuje się każdorazowo w nowym roku szkolnym.
 2. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów:
 • Klas młodszych I – IV
 • Uczniów oczekujących na zajęcia pozalekcyjne
 • Pozostałych klas w miarę wolnych miejsc
 1. Kryteria przyjmowania uczniów :
 • Rodzice pracujący lub samotnie wychowujący dziecko
 • Rodziny wielodzietne
 • Inne uzasadnione przypadki
 1. Sposoby i terminy pobierania kart:
 • Bezpośrednio ze strony internetowej szkoły
 • Osobiście w terminie podanym poniżej / forum sportowe – budynek główny szkoły /
 1. Terminy zapisów i składania wypełnionych kart:
 • 26.08.2019 w godz. 7.30 – 12.00
 • 27.08.2019 w godz. 15.00 – 18.00
 • 28.08.2019 w godz. 7.30 – 12.00

karta świetlicy