Biblioteka

BIblioteka

 

„Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy.

To, co inni ludzie robią, myślą i czują, jest

bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu,

kim jesteśmy i kim możemy się stać…”

 Ursula Le Guin

 

W bibliotece zgromadzono ponad 20 tys. książek, wśród których dużo jest lektur i książek popularnonaukowych dla młodych czytelników. W czytelni można korzystać z najnowszych encyklopedii, słowników i wydawnictw albumowych. W trakcie roku szkolnego organizowane są liczne konkursy czytelnicze, wystawy nowości oraz spotkania popularyzujące książki i wartości kształtujące wiedzę i wrażliwość czytelniczą. Biblioteka jest w pełni komputeryzowana. Można tutaj miło spędzić czas wolny od zajęć lekcyjnych, przeglądając czasopisma, grając w Scrabble lub korzystając z Internetowego Centrum Informacyjnego.

Godziny pracy biblioteki

Biblioteka klas I – VI czynna:

od poniedziałku do piątku               8.45 -14.45

 

Biblioteka klas VII- VIII oraz III gim. czynna:

poniedziałek   8.10 -11.10

wtorek            8.45 -12.45

środa              10.00 -14.00

czwartek         7.45 -10.45 , 11.30 -12.45

piątek             8.45 -10.45

 

 

Lektury szkolne

Lektury udostępniane w bibliotece:

W klasach 4 – 6 warto przeczytać następujące książki:

(kolejność alfabetyczna według autorów)

 

Brzechwa J. „Akademia Pana Kleksa”

Burnett F.H. „Tajemniczy ogród”

Collodi C. „Pinokio”

Dahl R. „Charlie i fabryka czekolady” oraz „Matylda”

Domańska A. „Historia żółtej ciżemki”

Graves R. „Mity starożytnej Grecji”

Jurgielewiczowa I. „Ten obcy”

Lem S. „Bajki robotów”

Lewis C. S. „Lew, Czarownica i stara szafa”

Lindgren A. „Bracia Lwie Serce”

Makuszyński K. „Szatan z siódmej klasy”

Minkowski A. „Dolina Światła”

Molnar F. „Chłopcy z Placu Broni”

Montgomery L.M. „Ania z Zielonego Wzgórza”

Niziurski E. „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”,

„Sposób na Alcybiadesa”

Olech J. „Dynastia Miziołków”

Onichimowska J. „Duch starej kamienicy” oraz „ Daleki rejs”

Rene Gościnny, Sempe J.J. „Mikołajek”

Sienkiewicz H. „W pustyni i w puszczy”

Szklarski A. „Tomek w krainie kangurów”

Tyrakowska D. „Władca Lewawu”

Twain M. „Przygody Tomka Sawyera”

Tolkien J.R.R. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

Verne J. „W 80 dni dookoła świata”

Witcher M. „Dziewczynka z szóstego księżyca”

 

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

1. Z komputerów znajdujących się w bibliotece mogą korzystać nauczyciele oraz uczniowie klas 4-6 w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w godzinach pracy biblioteki z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych. 2. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych. Umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu. 3. Z komputerów uczniowie mogą korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza po wcześniejszym wpisaniu się do zeszytu. Bibliotekarz monitoruje pracę uczniów i ma prawo sprawdzania przeglądanych przez nich stron. 4. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia. 5. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać jednocześnie najwyżej dwóch uczniów. 6. Czas pracy przy komputerze dla uczniów ustala się jednorazowo na 45 minut. 7. Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie, którzy nie posiadają własnego sprzętu informatycznego. 8. Korzystając ze stanowisk komputerowych, uczniowie nie mogą używać dyskietek i innych nośników przyniesionych z zewnątrz. 9. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności). Koszty za uszkodzenie sprzętu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia. 10. Za naruszenie regulaminu mogą zostać nałożone kary (np. ujemne uwagi lub zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

Regulamin biblioteki

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły w wyznaczonych godzinach. 4. W bibliotece należy zachować ciszę i spokój. 5. Aby wypożyczyć książkę, należy zawsze okazywać kartę biblioteczną. Bez karty bibliotecznej można korzystać z księgozbioru wyłącznie na miejscu. 6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres jednego miesiąca. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek. 7. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 8. Wypożyczone książki są własnością szkoły i stanowią dobro wspólne. Należy je szanować. Za książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza. 9. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z wypożyczonych książek. 10. Szczegółowe zasady korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych określa Regulamin wypożyczania podręczników. 11. Zasady korzystania z komputerów znajdujących się w szkolnej bibliotece określa Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.