ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

Założenia programu:

  •  wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania
  • przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
  • uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości
  • podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Cały projekt jest podzielony na trzy sezony – jesienny, zimowy i wiosenny. Każdy z tych etapów zbudowany jest wokół tematu przewodniego i stanowi logiczną całość oraz jest oparty na podobnej strukturze, której stałymi elementami są: zajęcia lekcyjne, konkursy, promocja zdobytej wiedzy i Forum dla Rodziców .