Klasy 1-3

 

Rodzaj zajęć / Oddział

Dzień

Godzina

Miejsce

Prowadzący

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2a/2c piątek 09.50 -10.35 214 Ewa Polakowska
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2b wtorek  11.45 -12.30  305  Elżbieta Biernat
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3a poniedziałek  11.45 -12.30 305 Ewa Polakowska
Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze 3b poniedziałek  10.45 -11.30 305 Elżbieta Biernat
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2a/2c poniedziałek  09.50 -10.35 216 Monika Łukaszek
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2b poniedziałek 11.45 -12.30 216 Monika Łukaszek
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3a   wtorek  12.45 -13.30 216 Monika Łukaszek
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3b
gr 1 
 środa  09.50 -10.35 216 Monika Łukaszek
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3b
gr 2 
 piątek  09.50 -10.35  216 Monika Łukaszek

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno -emocjonalne 2a/3b

 czwartek   09.50 -10.35  216 Monika Łukaszek
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno -emocjonalne 2a wtorek  09.50 -10.35  216 Beata Bugaj
Zajęcia logopedyczne środa/

czwartek

co 2 tygodnie

09.50 -10.35

13.45 -14.30 

305 Katarzyna Hajduk -Markowska