Klasy 1-3

Przedmiot/Oddział

Dzień

Godzina

Miejsce

Prowadzący

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IIa piątek 11.45-12.30 s.305 Dorota Dobija
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IIb poniedziałek 10.45-11.30 s.305 Małgorzata Gottlich-Kucharska
Zajęcia logopedyczne środa 7.30-8.30 s.305 Izabela Szymanek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IIIe,f poniedziałek 12.45-13.30 s.306 Dorota Tatara
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IIIb,c,d poniedziałek 9.50-10.35 s.305 Mariola Waszek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IIIa,g piątek 12.35-13.30 s.219 Jolanta Bogdanowicz
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IIb wtorek 10.45-11.30 s.305 Elżbieta Biernat