Informacje ogólne

WYCHOWAWCY :

Barbara Stawowczyk – organizator pracy świetlicy

Renata Kumorek

Ewa Ćwik

Lucyna Płosa

Karolina Tlałka

Jolanta Bogdanowicz

1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.30 .

2. Świetlica mieści się na parterze pawilonu klas I-IV . Dysponuje czterema salami zajęciowymi.

3. Organizator pracy świetlicy przyjmuje w p. 217.

4. Dzieci do świetlicy przyjmowane są na wniosek rodziców oraz na podstawie złożonej Karty.

5. Świetlica zapewnia swoim wychowankom :

• fachową opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych,

• pomoc w odrabianiu zadań domowych i utrwalaniu zdobytych wiadomości,

• możliwość udziału w różnorodnych zajęciach : plastycznych, muzycznych wokalnych i

instrumentalnych, komputerowych, sportowych, grach i zabawach,

• pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

6. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone

przez uczniów : telefony komórkowe, gry elektroniczne.

7. Wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznego Regulaminu Świetlicy.

Dodaj komentarz