NAJLEPSI UCZNIOWIE II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

ODDZIAŁ  UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ
W NAUCE I ZACHOWANIU
ŚREDNIA OCEN  ZACHOWANIE