eTwinning w SP nr 37

  • W ramach programu eTwinning w roku szkolnym 2016/17  realizowaliśmy w naszej szkole ,w klasach 2-6,  projekt ‚Know My Country – Making a Board Game’.

Koordynatorem projektu był  Dawid Wolski,  a naszym partnerem  szkoła ze Słowenii. Celem jego było stworzenie gry o Polsce , wysłanie jej do Słowenii a następnie zagranie w grę o tematyce państwa partnerskiego.

 

 

  • W roku szkolnym 2017/18  realizowany jest w oddziale 2b gimnazjum, pod opieką Barbary Markiel , projekt ‚Wishes for 2018’.

Jego celem jest opisanie w języku angielskim oczekiwań młodzieży względem roku 2018, umieszczenie ich w specjalnie do tego celu stworzonych tablicach programu ‚padlet’ , stworzenie logo w wybranym programie graficznym oraz stworzenie programu komputerowego ukazującego najczęściej pojawiające się życzenia młodzieży objętej tym projektem.

W projekcie uczestniczy 55 szkół z całej Europy.