RODO

RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego  w Bielsku-Białej reprezentowana przez Panią Dyrektor mgr Lucyna Żmijewską – Szemberg  adres: 43 -316 Bielsko-Biała, ul. Doliny Miętusiej 5

tel.: 33 816-31-36

e-mail: podst37-bb@oswiata.org.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych uczniów Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego  w Bielsku-Białej

Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

mail: iod.sp37@mzo.bielsko.pl

tel. 33 816-31-36