UBEZPIECZENIE

InterRisk TU SA VIG

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ z ubezpieczenia szkolnego EDU PLUS dzieci i pracowników

Wypełniony druk zgłoszenia oraz kompletną dokumentację medyczną
z leczenia po wypadku lub w wyniku choroby należy przekazać:

1. W formie scanu na adres e-mail: szkody@interrisk.pl

2. Pocztą (list polecony) na adres:

InterRisk TU SA VIG
Departament Likwidacji Szkód NNW
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

3. Do Oddziału InterRisk TU SA VIG

43-300 Bielsko-Biała
ul. Partyzantów 49
tel. 33 499 09 80

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych