BIWAK NIEPODLEGŁOŚCIOWY

Biwak na 100 lecie – 17 GH Feniks.

Drużyna harcerska rozpoczęła rok od biwaku 100 kroków na 100 lecie odzyskanie niepodległości oraz 100 lecie ZHP.  Feniksy korzystając z ładnej pogody poznały inne drużyny Hufca Beskidzkiego oraz historie w innej formie niż szkolna…..czekamy na kolejne wyzwania.