Zadania

W NASZEJ ŚWIETLICY

 

              „W ŚWIETLICY JEST BARDZO ZABAWNIE, W ŚWIETLICY CZAS PŁYNIE CIEKAWIEJ…”

  • Nasza świetlica jest ważną częścią szkoły. Pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą, a więc jest miejscem, gdzie dzieci w odpowiednich warunkach spędzają czas odpoczywając po zajęciach szkolnych.
  • Nasza świetlica to miejsce ciekawych zajęć dla uczniów, którzy pod opieką wychowawców rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, poszerzają wiedzę, poznają kolegów i uczą się z nim przebywać.
  • Realizując ciekawe programy kół zainteresowań przygotowujemy dzieci do twórczej aktywności.

         Przynosi to uczniom i wychowawcom wymierne efekty : sukcesy w wielu konkursach ,      satysfakcję i zadowolenie , promocję młodych talentów w szkole i środowisku lokalnym .

  • Pielęgnujemy swoje  najlepsze tradycje– spotkania z rodzicami, świetlicowe uroczystości, świąteczne kiermasze, udział od wielu lat w znanych konkursach na terenie miasta.
  • Współorganizujemy wiele szkolnych imprez takich jak: Uroczystość Środowiskowa dla mieszkańców osiedla, Dzień Otwarty Szkoły, podczas których prezentujemy zespoły świetlicowe oraz prowadzimy zajęcia otwarte.
  • Wspieramy talenty plastyczne przekazując uczniom swoje pasje artystyczne. Na co dzień działalność plastyczna stwarza dzieciom wiele okazji do zwiększenia poczucia własnej wartości i pobudzenie jego zainteresowań. Organizowane wystawy prac dają zarówno dzieciom i rodzicom wiele radości.
  • Podczas działań w świetlicy nie zapominamy, że do prawidłowego jej funkcjonowania i osiągnięcia zamierzonych celów w pracy dydaktyczno-wychowawczej konieczna jest współpraca z rodzicami. Dlatego od początku pobytu dziecka  w świetlicy nawiązujemy z jego rodzicami dobry kontakt i na bieżąco z nimi współpracujemy.
  • Funkcję dydaktyczną realizujemy poprzez  pomoc w nauce – codzienne odrabianie zadań domowych, rozwijanie czytelnictwa, organizowanie zabaw i gier dydaktycznych.

Wielką wartością organizacji naszej pracy jest to , że w świetlicy dzieci  codziennie zastają dobrze znanego i zawsze tego samego wychowawcę, który zawsze ma dla nich czas, pomoże odrobić zadanie, zorganizuje ciekawie czas.

Dodaj komentarz