Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego kl.IV - VI

Przewodniczący: DAWID FIOŁEK   6A

Zastępcy: URSZULA KRAJEWSKA 5C, JUSTYNA ADAMIEC 6C

 

Opiekunowie :MAŁGORZATA MROWIEC, RENATA ZUZIAK - GANCARCZYK

Skład Samorządu Uczniowskiego kl. VII oraz oddziały gimnazjalne

Przewodniczący:

Zastępca:

Skarbnik: 

Opiekun:

Dodaj komentarz