Nie pal przy mnie, proszę

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów kl.I

Nie pal przy mnie, proszę”

 

Założenia programu:

– uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

– kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

– uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe,

– uwrażliwianie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem

– wykształcenia u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacji, gdy inni przy nich palą.

 

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych prowadzonych metodami aktywnymi.

 

Autorzy: zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki
i Dziecka w Warszawie.