Spójrz inaczej

Program grupowych zajęć wychowawczo –profilaktycznych dla klas I- VI „Spójrz inaczej”

Założenia programu:

– program kładzie nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju poprzez proponowane treści programowe oraz osobisty kontakt nauczyciela z dziećmi;

– celem jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia, z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współpracować z innymi i potrafiło znajdować w sobie samym oparcie w trudnych sytuacjach;

– omawiane treści podzielone są w bloki tematyczne: uczestnictwo w grupie, postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć, rozwiązywanie problemów oraz dbanie o zdrowie;

– praca odbywa się metodami aktywnymi.

 

Autorzy: A.Czemierowska, A.Kołodziejczyk.

Dodaj komentarz