Trzymaj formę

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”

Założenia:

 

– celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety;
program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie;

– realizowany jest metodą projektów, które służą promocji aktywności fizycznej, uczą prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru umożliwiają uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów.

W naszej szkole realizowany jest w klasach czwartych.

Organizatorzy:

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Partnerzy programu:

Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
w Lublinie.
Patronat honorowy:

Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
oraz Federacja Konsumentów.

Dodaj komentarz