Zasady przyjęcia do świetlicy szkolnej oraz karta zgłoszenia

Zasady przyjęcia uczniów do świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2017/2018

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie .

 2. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów :

 • Klas młodszych I – III

 • Uczniów oczekujących na zajęcia pozalekcyjne

 • Pozostałych klas w miarę wolnych miejsc

 1. Kryteria przyjmowania uczniów :

 • Rodzice pracujący lub samotnie wychowujący dziecko

 • Rodziny wielodzietne

 • Inne uzasadnione przypadki

 1. Sposoby i terminy pobierania kart :

 • Bezpośrednio ze strony internetowej szkoły

 • Osobiście w terminie podanym poniżej / forum sportowe – budynek główny szkoły /

 1. Terminy zapisów i składania wypełnionych kart :

 • 30.08.2017 w godz. 7.00 – 11.00

 • 31.08.2017 w godz. 14.00 – 17.00

 • 01.09.2017 w godz. 8.00 – 12.00

Karty zgłoszenia:

karta do pobrania

 

Dodaj komentarz