Zasady przyjęcia do świetlicy szkolnej oraz karta zgłoszenia

Zasady przyjęcia uczniów do świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2018/2019

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie .

 2. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów :

 • Klas młodszych I – III

 • Uczniów oczekujących na zajęcia pozalekcyjne

 • Pozostałych klas w miarę wolnych miejsc

 1. Kryteria przyjmowania uczniów :

 • Rodzice pracujący lub samotnie wychowujący dziecko

 • Rodziny wielodzietne

 • Inne uzasadnione przypadki

 1. Sposoby i terminy pobierania kart :

 • Bezpośrednio ze strony internetowej szkoły

 • Osobiście w terminie podanym poniżej / forum sportowe – budynek główny szkoły /

karta świetlicy

 

Dodaj komentarz