Psycholog szkolny

mgr Beata Bugaj

Godziny przyjęć  (sala 304)

PIĄTEK

 08.55 – 12.55, 13.25-15.25 (l.2, l.3, l.7, l.8 – zajęcia z dziećmi).

 

 

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM?

Skuteczne porozumiewanie się z dzieckiem polega na słuchaniu i na mówieniu. Warto pamiętać o paru zasadach:

  • Znajdź czas na spokojną rozmowę, bez pośpiechu, wyłącz radio, telewizję.
  • Pozwól dziecku wypowiedzieć się do końca, nie przerywaj.
  • Zadawaj dodatkowe pytania, gdy dziecko ma problem ze sformułowaniem myśli.
  • Upewnij się, czy dobrze zrozumiałeś, powtarzając innymi słowami wypowiedź dziecka (np. to znaczy że….?).
  • Pozwól dziecku wyrazić swoje opinie, również negatywne (np. nie lubię szkoły, bo…). Pomóż mu nazwać jego emocje.
  • Postaraj się zachować spokój, bądź opanowany.
  • Dostosuj używane słownictwo do możliwości dziecka (inaczej rozmawiaj z młodszym, a inaczej ze starszym dzieckiem).
  • Mów o swoich odczuciach, nie oskarżaj dziecka. Mów „ja uważam….itp.”, a nie: „ty jesteś…”.

 

Dodaj komentarz