ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

 

Założenia:

Jest to ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień.

Realizowana jest od 2002 roku.

 

Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”.

Dodaj komentarz