Znajdź właściwe rozwiązanie

 

Założenia:

Jest to program profilaktyki palenia tytoniu.

 

Celem jego jest:
• Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
• Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
• Wspieranie innych osób w decyzji niepodejmowania palenia.
• Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacji, gdy inni przy nich palą
• Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.

 

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych prowadzonych metodami aktywnymi.

Autorzy:

Zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Dodaj komentarz