Lekkoatletyka dla Każdego!

obrazek LA

http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/

Głównym celem jest popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki jako wiodącej dyscypliny sportu służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

 

Programowi patronuje POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI oraz sponsorzy – ORLEN, NESTLE.

 

Program upowszechniania lekkiej atletyki Lekkoatletyka dla każdego! to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów. Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów.

Lekkoatletyka dla każdego! to specjalna propozycja dla każdej grupy wiekowej. Dzieci młodszych klas szkoły podstawowej zapraszamy do sportowej zabawy wg. opracowanej przez IAAF formuły „Kids’ Athletics”, a uczniom starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum proponujemy zajęcia w formie treningów i zawodów lekkoatletycznych.
Istotne jest przekazanie instruktorom pracującym w programie jednolitej merytorycznej koncepcji treningowej, która pozwoli na etapie badania kontroli na wyciągnięcie wniosków porównawczych.

Nauczyciele klas I-III uczestniczą w następujących szkoleniach – wykorzystanie sprzętu KIDS ATHLETIC w zajęciach sprawnościowych oraz dotyczące żywienia.

Przygotowany przez ekspertów program szkolenia oznacza ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka na jego etapie rozwoju i właściwą organizację zajęć.
Oprócz regularnych ćwiczeń program Lekkoatletyka dla każdego! przewiduje również organizację imprez i zawodów szkolnych i międzyszkolnych, w których dzieci bawią się na sportowo, rywalizują z rówieśnikami, ale też mają okazję spotkać się z gwiazdami sportu, utytułowanymi polskimi lekkoatletami.

Realizacja programu jest możliwa dzięki współdziałaniu wielu stron: Ministerstwa Sportu i Turystyki, koordynatorów programu, trenerów, dyrektorów szkół, nauczycieli i instruktorów, rodziców, jak również przedstawicieli klubów lekkoatletycznych, jednostek samorządu terytorialnego i sponsorów.

Działania w ramach pilotażu (od września do grudnia 2014) udowodniły, że projekt jest społecznie potrzebny i przyjmowany z entuzjazmem, dlatego w 2015 roku będzie realizowany przez 50 Ośrodków Lekkiej Atletyki.

Bielsko Biała jest kolejny ośrodkiem tzw OKA /Ośrodek Kids Athletic/.

Szkoła SP 37 została wytypowana do programu. Trenerem prowadzącym zajęcia z dziećmi jest Katarzyna Dobija /trenerka lekkiej atletyki oraz nauczycielka Wychowania Fizycznego w Gimnazjum nr 8/. Zajęcia prowadzone są w poniedziałki od 14.45 do 16.15 na hali sportowej.

Wszystkie informacje dotyczące programu są dostępne na stronie programu oraz bezpośrednio u prowadzącej.