Pola Nadziei

Cel:

pozyskiwanie środków finansowych na hospicjum przy ul. Zdrojowej (Obecnie budynek ten jest już gotowy i trwa jego wyposażenie w sprzęt medyczny)

 

Założenia:

ogólnopolski program, w którym nasza szkoła bierze udział od 11.

W jego ramach organizuje się różne akcje typu: sprzedaż kartek świątecznych,dyskoteki dochodowe i kiermasze.

Symbolem programu jest żonkil. Kwiat,który daje nadzieję i jednoczy nas z cierpiącymi.Poprzez subtelną barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia,symbolizuje kruchość i ulotność życia oraz przemijanie. Co roku jesienią uczniowie sadzą symboliczne cebulki żonkili.

Dodaj komentarz