Historia szkoły

Tutaj prezentujemy wydarzenia, które tworzą historię naszej szkoły.

 1.09.1988 r.

Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej – pawilonu klas I-III

1.09.1990 r.

Uroczyste oddanie do użytku drugiej części szkoły-pawilonu klas IV-VIII

Rok 1991/92

Uruchomienie przejścia między pawilonami klas I-III i IV-VIII (otwarcie łącznika)

Rok 1992/93

Otwarcie basenu szkolnego typu ”brodzik” wraz z zapleczem

Rok 1993/94

Oddanie do użytku stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem

Rok 1994/95

Szkolna pielgrzymka do Rzymu uczniów klas VIII, pod kierunkiem ks. Piotra Gregera, prywatna audiencja u Papieża Jana Pawła II

Rok 1995/96

W dniu 31.05.1996 r. szkoła otrzymała imię Generała Mariusza Zaruskiego – wizyta w szkole Ks. bp. Józefa Zimniaka

Rok 1996/97

Szkoła otrzymała pierwszy komputer od „SAWII”, w ramach akcji „Komputer dla szkoły”. Zorganizowano pierwszy festyn szkolny z okazji Święta Szkoły. W miesiącu maju 1995 r. Szkoła zdobyła tytuł „Kultowej szkoły” (program TVN)

Rok 1997/87

Delegacja uczniów klas VII i VIII wzięła udział w uroczystości pochowania sprowadzonych z Chersania prochów gen. Mariusza Zaruskiego na cmentarzu na Pękowym Brzysku w Zakopanem.

Szkoła po raz drugi zdobyła tytuł ”Kultowej szkoły” w ramach programu TVN.

Rok 1998/99

Przekazanie w opiekę młodzieży szkolnej i nauczycielom Pomnika-Krzyża ku czci poległych żołnierzy Armii Krajowej – przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Bielsku-Białęj

Uroczyste otwarcie i poświęcenie pawilonu sportowego

Uroczyste otwarcie pierwszej pracowni komputerowej otrzymanej od Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rok 1999/2000

W budynku przy ulicy Doliny Miętusiej 5 od 1.09 1999 r. rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej

W ramach akcji „Sprzątanie świata” uczniowie klas VIII posadzili 200 drzew

W dniach 23.06.-27.07. 2000 r. w Klubie Nauczyciela przy ulicy Wzgórze odbyła się wystawa prac plastycznych naszych uczniów

Rok 2000/2001

Uroczysta pielgrzymka do Katedry p.w. Św. Mikołaja w Bielsku-Białej w ramach obchodów Roku Jubileuszowego 2000

Wycieczka historyczna do Warszawy pod hasłem „Śladami Szarych Szeregów”

Zwiedzanie wystawy „WAWER” poświęconej małemu sabotażowi harcerzy w okresie II wojny światowej

Zaciągnięcie warty, złożenie kwiatów na grobach Jan Bytnara, Aleksandra Dawidowskiego, Tadeusza Zawadzkiego, Aleksandra Kamińskiego (autora „Kamieni na szaniec”) i ostatniego Komendanta Szarych Szeregów  Stanisława Broniewskiego

Uroczyste otwarcie drugiej pracowni komputerowej

Rok 2001/2002

Wizyta w szkole Ks. bp. Ordynariusza Tadeusza Rakoczego –spotkanie z uczniami i nauczycielami

Wizyta w szkole Rafała Kubackiego , odtwórcy roli Ursusa w filmie „Quo Vadis” w ramach akcji profilaktycznej „Serce zwycięża”, prowadzonej przez TV-Vectra

Pierwszy plener malarski naszych uczniów w Milówce

Rok 2002/2003

Drugi plener malarski uczniów w Milówce

06.03.2003 r. „Dzień Grecki” w naszej szkole

21.03.2003 r. „Dzień Europejski” w naszej szkole

23.05.2003.r. uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły gen. Mariuszowi Zaruskiemu

Rok 2003/2004

Wycieczka Samorządu Szkolnego do Zakopanego, złożenie kwiatów na grobie Mariusza Zaruskiego

Otwarcie Izby Pamięci gen. Mariusza Zaruskiego (odnowionej)

Rok 2005/2006

Otwarcie pracowni komputerowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską w ramach projektu Ministerstwa Edukacji „Pracownie komputerowe dla szkół podstawowych i gimnazjów”

Uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru naszej szkole

Rok 2006/2007

Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ”Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”

TOPR I GOPR – prezentacja „W służbie społeczeństwu”

Rok 2007/2008

„Do wolnej Polski nam powrócić daj” – uroczyste obchody 68 rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego poświęcone pamięci tych, którzy nie powrócili.

Rok 2008/2009

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

W dniu 14 października 2008r. w Warszawie Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej wręczyli nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji odznaczenia państwowe, medale i nagrody Ministra Edukacji Narodowej: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medale za długoletnią służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także po raz pierwszy w historii polskiej oświaty nadali tytuły honorowego profesora oświaty.

Z wielką satysfakcja informujemy, że nasza Pani Dyrektor mgr Halina Chrobak – Bar otrzymała wysokie odznaczenie państwowe.

Pan Premier Donald Tusk osobiście wręczył Jej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Spotkanie społeczności szkolnej z Panią Wandą Półtawską

Rok 2009/2010

„Syberia – czas zapisany w pamięci” – spektakl filmowo-muzyczny poświęcony Pani Helenie Świderskiej – jednej z niewielu osób, które ocalały i powróciły do Polski po latach zesłania

Rok 2010/2011

W dniu 22.09.2010 r. w Jaworznie odbyły się WOJEWÓDZKIE OBCHODY  71 ROCZNICY    POWOŁANIA  POLSKIEGO PAŃSTWA  PODZIEMNEGO. Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku- Białej została wyróżniona Medalem „PRO MEMORIA” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Medal został odebrany przez delegację uczniów i grona pedagogicznego na czele z Dyrektorem Szkoły panią mgr Haliną Chrobak – Bar, która imiennie otrzymała takie wyróżnienie już w 2007 roku.

Rok szkolny 2010/2011

26 września 2010 r. podczas obchodów 71 rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego Dyrektor Halina Chrobak-Bar odbiera przyznany szkole medal „Pro Memoria”

5 października 2010 r. „Muzyka Beskidów” – spotkanie z twórczością Józefa Brody

11 października 2010 r. Spotkanie z dziennikarką i pisarką książek dla dzieci i młodzieży Panią Małgorzatą Karoliną Piekarską

Październik 2010 r. Uczniowie: Marysia Gustof, Damian Suchy, Hania Mikołajczyk, Jakub Młynarski i Jadzia Cader zostali studentami Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS

29 listopada 2010 r. „Daleka droga do Ojczyzny” – spektakl muzyczno-filmowy o charakterze patriotycznym. Honorowymi gośćmi spotkania byli uczestnicy i świadkowie wydarzeń z czasów II wojny światowej.

9 grudnia 2010 r, spotkanie z rajdowcami: Tomaszem Porębskim i Tomaszem Spurkiem – byłymi uczniami naszej szkoły.

18 marca 2011 r. nadanie  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  tytułu „ Szkoła Odkrywców Talentów”

16-20 kwietnia 2011 r. wyjazd na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej delegacji naszej szkoły do Chersonia  na Ukrainie z okazji obchodów 70-tej rocznicy śmierci Generała Mariusza Zaruskiego.

20 maja 2011 r. spektakl muzyczno-filmowy pt.„Nam ducha starczy dla nas i dla was…” poświęcony Powstaniu Warszawskiemu i harcerzom Szarych Szeregów.

Rok szkolny 2011/2012

1 września 2011 uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem Prezydenta Miasta, miejskich władz oświatowych  oraz bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach

30 listopada 2011 r. uroczyste spotkanie pt. „Cichociemni”. Gośćmi honorowymi byli uczestnicy i świadkowie wydarzeń z czasów II wojny światowej.

18 maja 2012 r. Święto Szkoły – program filmowo-muzyczny pt.: „Tatrzańskie Pogotowie Ratunkowe – dzieło gen. Mariusza Zaruskiego”

21 czerwca 2012 r. „By pamięć pozostała” – spotkanie z Panią Katarzyną Mateją byłą więźniarką obozu Ravensbruck.

 Rok szkolny 2012/2013

03.09.2012 r.

Uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pożegnanie Pani Haliny Chrobak-Bar, która odeszła ze stanowiska dyrektora szkoły na zasłużoną emeryturę. Od nowego roku szkolnego funkcję dyrektora szkoły pełni Pani Dyrektor Lucyna Żmijewska-Szemberg. Zastępcą dyrektora została Pani Barbara Markiel.

12.10.2012 r.

Ślubowanie klas pierwszych.

13.11.2012 r.

Święto Niepodległości oraz szkolny przegląd pieśni patriotycznych „Żołnierską piosenką historia pisana”.

21.11.2012 r.

Uroczyste otwarcie placu zabaw przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Jacka Krywulta oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Pana Stanisława Fabera.

18.01.2013 r.

Wspólne kolędowanie zorganizowane przez naszą Szkołę i Radę Osiedla Karpackiego. Była to wspaniała impreza środowiskowa, która co roku integruje społeczność szkolno-osiedlową. Zaprezentowały się wszystkie szkolne zespoły artystyczne – od maluchów z oddziału przedszkolnego aż po szóstoklasistów. Wśród licznie zgromadzonych gości kolędowali między innymi: Prezydent Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, Ksiądz Proboszcz dr Jerzy Fryczowski, Radny Pan Romant Matyja, Antoni Kruczek, Inspektor MZO Pani Bogumiła Dziaduszewska.

21.03.2013 r.

Dzień Talentów – Dzień  Otwarty Szkoły. Zaproszenie przyszłych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na zajęcia muzyczno – ruchowe, warsztaty plastyczne i prezentacje teatralne pt.: „Bajka o rybaku i złotej rybce” oraz „Baśń o Czerwonym Kapturku”. Podsumowanie projektu  „Jestem w szkole mam 6 lat, ruszam w wyobraźni świat”

23.03.2013 r.

Spotkanie wielkanocne „Kolorowe pisanki” przygotowane przez świetlicę szkolną.

18.04.2013 r.

Wręczenie pamiątkowego dyplomu uczniowi naszej szkoły Jakubowi Młynarskiemu laureatowi Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody podczas uroczystej gali w Bielskiej Szkole Menedżerów przez Śląskiego Kuratora Oświaty Pana Stanisława Fabera..

17-18.05.2013 r.

Święto Szkoły. Uroczysta akademia. Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie szkoły. XV Międzyszkolny Festiwal Piosenki „O złotą nutkę”. Przegląd szkolnych zespołów artystycznych. Warsztaty taneczne. Zajęcia artystyczne (bibułkarstwo,  origami, malowanie na folii). Prezentacje uczniów „Mam talent”.

Cały rok szkoła realizowała projekt systemowy  „Indywidualizacja nauczania w klasach I –III bielskich szkół podstawowych”. W  ramach programu dzieci uczestniczyły w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, plastycznych, muzycznych, teatranych, przyrodniczych i matematycznych.

28.06.2013 r.

Zakończenie roku szkolnego.

 

Rok szkolny 2013/2014   to  25- lecie działalności  Szkoły

 

Udział w  projektach:

– „Ćwiczyć każdy może” w ramach projektu  „Rok szkoły w ruchu”

zakończony nadaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułu SZKOŁA W RUCHU,

– „Energia jutra – czyli jak dbać o środowisko i mądrze wykorzystywać siły przyrody” – polsko – słowackiej akcji edukacyjnej,

– „Moje miasto bez elektrośmieci” – ogólnopolski program edukacyjny

– „Bezpieczne wakacje”- ogólnopolska  akcja,

– „Trzymaj formę”- ogólnopolski program edukacyjny,

– „Pola Nadziei” – ogólnopolska akcja.

Wprowadzenie pierwszej  innowacji pedagogicznej –  „Scrabbelkowy zawrót głowy”.

Znaczące sukcesy:

– najlepszy wynik wśród szkół publicznych w sprawdzianie po klasie VI,

– laureat XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej    Twórczości Literackiej Lipa 2013,

– finaliści Konkursu Wiedzy o Bielsku-Białej „Dziedzictwo Kulturowe Regionu”,

– laureaci  V Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych,

– Zespół Teatralny „Absolwent”  laureatem III Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych

Inne szkolne inicjatywy i działania:

– 8 listopada –  pierwszy  Europejski Dzień Zdrowego Śniadania,

– 24 lutego –   „Lekcja z ekstraklasą”- pokazowy trening reprezentacji piłkarzy Podbeskidzia ,

– 21 marca –  Dzień Odkrywców Talentów, drugi Dzień Otwarty Szkoły

– 9 kwietnia  –  I Zawody Przedszkolaka,

– 16 maja – Święto Szkoły połączone z 25-leciem. Goście – między innymi: Prezydent Miasta Pana Jacek Krywult, Dyrektor Delegatury KO pani Elżbieta Adamowska, Dyrektor MZO pan Jan Solich, ks. Prałat Jerzy Fryczowski,

– 11-18 czerwca – akcja charytatywna  „Pomoc dla Bośni” przeznaczona dla dzieci poszkodowanych przez powódź,

– 26 czerwca –  Koncert –  wręczenie dyplomów i podziękowań  dla wyróżniających się uczniów i ich rodziców.

Rok  szkolny 2014/2015

 1 IX          Rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

14 X          Pasowanie na ucznia oraz  Święto Komisji Edukacji.

 15 X          Piknik integracyjny na Błoniach dla całej szkolnej społeczności.

7 XI          Wspólne zdrowe śniadanie w klasach – akcja w ramach Programu „Śniadanie Daje Moc”.

 12 XI        Spotkanie z dziennikarzem radiowym Panem Wojciechem Cegielskim -korespondentem wojennym.

 10-11 XI   Coroczny udział przedstawicieli  szkoły z pocztem sztandarowym w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości .

12 XI        Spotkanie patriotyczne społeczności szkolnej pod hasłem „Czuwaj Wiaro” –   piosenki z Powstania Warszawskiego, czyli szkolny przegląd pieśni patriotycznych.

 19 XI        Spotkanie z mistrzynią Polski w skoku w dal  – Panią Teresą Dobiją.

 21 XI        III Szkolny Turniej Taneczny „Hula-Hoop to jest zabawa” w bajkowym wydaniu zorganizowany przez świetlicę  przy współpracy z Radą Osiedla   Karpackiego.

 25 XI        Dzień Pluszowego Misia, czyli misie opanowały szkołę.

 27 XI        Koncert „Od baletu klasycznego do współczesnego” rozpoczął  nasze lekcje umuzykalniające.

 5 XII         Wizyta Świętego  Mikołaja oraz Mikołajkowy Turniej Sportowy. W rozgrywkach i zabawach wzięły udział wszystkie dzieci. Słodkie nagrody ufundowała Rada Osiedla.

 10 XII       Podsumowanie realizacji szkolnego programu profilaktyki połączone z występami szkolnych teatrzyków. Na to spotkanie przybyła Pani Anna Białobrzeska – miły Gość z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.

 15 XII       Szkolny Teatrzyk Miniaturka otrzymał I nagrodę w VI edycji Finału Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym PROFORMA.

 XII            Akcja „Pieluszka dla chorego maluszka” – pomoc dla Śląskiego Hospicjum dla Dzieci w Tychach oraz  Domu Dziecka przy ul. Pocztowej 24 w Bielsku-Białej.

 29 I           Koncert SILESIAN SINGERS – septetu wokalnego „a capella”,  który bez użycia jakichkolwiek instrumentów porywa swoją muzyką coraz większą ilość słuchaczy.

30 I           Spotkanie noworoczne dla  mieszkańców osiedla, z udziałem Prezydenta Miasta  – Pana  Jacka Krywulta.

 27 II          Uczeń kl. 6c Michał Ochenduszkiewicz został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  z Matematyki.

 20 III        Dzień otwarty w szkole. „Otworzyliśmy”,  jak co roku drzwi naszej szkoły i zaprosiliśmy wszystkich do zabawy.

18 III        Szkoła wzięła udział w akcji prowadzonej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na dworcu PKP w Bielsku-Białej – „Pierwsza pomoc – to dziecinnie łatwe”. Uczennice uczyły podróżnych  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 26-27 III   Udział dzieci z klas I – III w akcji „My nie gryziemy” zorganizowanej przez Fundację  Ewy Nawarol, czyli jak nauczyć dziecko szacunku dla zwierząt.

 27 III        Wiosenny kiermasz. Jak zwykle  co roku przed  Niedzielą Palmową świetlica zorganizowała  świąteczny kiermasz.

9 IV          Spotkanie literackie z Panią Beatą Kołodziej –  autorką książek o Solilandii.

 22-24 IV   W szkole promowana była akcja „Bielsko Biała – miasto dobrej energii”. Dzieci uczestnicząc w różnych zabawach poznały sposoby oszczędzania energii.

 14 IV        I i III miejsce dla naszych uczniów w XXII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”.

24 IV        Zorganizowaliśmy II Zawody Przedszkolaka.  Dzieci z zaprzyjaźnionych Przedszkoli walczyły dzielnie i z zachowaniem zasad fair play.

 28 IV        Koncert poświęcony postaci muzyka, skrzypka, wiolonczelisty i kompozytora Jana Sztwiertni, urodzonego na Śląsku Cieszyńskim.

 30 IV        Rozpoczęcie cyklu spotkań z absolwentami naszej szkoły. Pierwszym naszym gościem była Agnieszka Kucharska,  studentka sinologii. Przygotowała dla nas prezentację swoich zdjęć z pobytu w Chinach.

 13 V          Cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 4-6 w ramach Programu „Bezpieczniki TAURONA –  Włącz dla dobra dziecka”.

 15-16 V     Święto Szkoły. Obchody rozpoczęliśmy uroczystą akademią pod hasłem „Generał Mariusz Zaruski – człowiek wszechstronny”. Odbył się też  Konkurs Wiedzy o Patronie. Drugi dzień obchodów to „Sobota z tańcem”. Przygotowano przegląd zespołów artystycznych, popisy You can dance. Były też różnorodne warsztaty, mecz synów z ojcami, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, a na zakończenie popisy taneczne Szkoły Tańca Corazon z Bielska-Białej (nasi absolwenci).

 16 V          XVII  Międzyszkolny Festiwal o Złotą Nutkę organizowany co roku w naszej szkole. Tym razem zespół „Pętelka” otrzymał I miejsce w kategorii klas 1-3, zespół „Wiolinki” również otrzymał I miejsce w kategorii klas 4-6, a nasz solista zajął II miejsce.

 18 V          Udział naszych uczniów w spektaklu edukacyjnym dla kl. I pt. „Posprzątaj po swoim psie” w wykonaniu aktorów Teatru Lalek Banialuka.

 30 V          W sobotę 30 maja na pikniku osiedlowym zorganizowanym przez Karpacką   Spółdzielnię Mieszkaniową  wystąpiły  nasze szkolne zespoły artystyczne:  „Miniaturka”,    „Iskierka”, „ Zakrętka”, „ Pętelka” oraz „ Czadersi ”. Dzieci  zaprezentowały się wyśmienicie.

 15 VI        „KIDS ATLETICS”. Nasza szkoła, jako jedna z nielicznych, została włączona  do udziału w  programie: „ Lekkoatletyka dla każdego”. To innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zakładający między innymi stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć sportowych propagujących lekkoatletykę.

25 VI        Koncert na zakończenie roku szkolnego połączony był z obchodami 20 lat działalności Bielskiego Towarzystwa Muzycznego w Bielsku-Białej.

 

Rok szkolny 2015/2016

I   Udział w projektach:

 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
 • MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
 • TRZYMAJ FORMĘ
 • ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
 • POLA NADZIEI
 • SZKOŁA W RUCHU
 • LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO
 • BEZPIECZNIKI TAURONA
 • OWOCE W SZKOLE
 • SZKLANKA MLEKA

II  Innowacje:

 • „Uczymy ratować – i ty możesz zostać ratownikiem” opracowana przez mgr  Renatę Zuziak-Gancarczyk i mgr Małgorzatę Mrowiec.
 • „Razem łatwiej, bo w grupie tkwi siła” – Teatrzyk „Miniaturka” – profilaktyka w teatrze – opracowana przez mgr Małgorzatę Gottlich -Kucharską.
 • „Teatr jest w nas” – Teatr jako twórcza metoda pracy – opracowana przez mgr Alicję Tołwińską.
 • „Zajęcia muzyczne zespołu wokalno-instrumentalnego Pętelka – sposobem na wszechstronny rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym” – opracowana przez mgr Renatę Kumorek.

III  Znaczące sukcesy:

 • wieczór autorski p. Danuty Niemczyk w Klubie Nauczyciela;
 • Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w Kamienicy. Reprezentujący szkołę chłopcy z klas 3 – 4 zdobyli III miejsce;
 • teatrzyk Miniaturka zdobył III miejsce oraz nagrodę publiczności w finale VII edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „Proforma”;
 • zdobycie przez uczennicę kl. 6b Julię Śliwę wicemistrzostwa Śląska i srebrnego medalu w kategorii dzieci starsze na Halowych Mistrzostwach Śląska Młodzików i Dzieci Starszych w Raciborzu;
 • sztafeta dziewcząt zdobyła brązowy medal w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej;
 • I miejsce reprezentacji piłki ręcznej dziewcząt w zawodach rejonowych w Łodygowicach;
 • sukcesy szkolnych teatrzyków: Miniaturki, Iskierki i Absolwenta w XIII Szkolnych Igraszkach Teatralnych w Kamienicy – wyróżnienie otrzymał teatr Miniaturka za „ Mam swój skarb”. Nagrodą Specjalną uhonorowano Iskierkę za najbardziej barwne widowisko pt. „ Nie ma tego złego”;
 • I miejsce ucz. kl. VI b Mateusza Koconia w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu miejskim w kategorii szkół podstawowych;
 • zajęcie II miejsca przez reprezentantów klas 4-6 w VI Festiwalu Książki;
 • Święto Szkoły połączone z uroczystym otwarciem nowego wielofunkcyjnego boiska;
 • reprezentacja dziewcząt w piłce ręcznej wygrała wojewódzki półfinał w Jastrzębiu Zdroju;
 • reprezentacja piłki ręcznej dziewcząt wywalczyła II miejsce w woj. śląskim;
 • udział szkolnej reprezentacji w ogólnopolskiej akcji „SPORT GENERACJA” na miejskim stadionie SPRINT – sukces Julii Śliwy ucz. kl. 6b, która wygrała rywalizację w biegu na 200 m i 30 m;
 • sukcesy szkolnych teatrzyków w Wojewódzkim Przeglądzie Krótkich Przedstawień i Monodramów XVII Miniatur Teatralnych w Buczkowicach: Teatrzyk „Miniaturka” –grupa starsza : II MIEJSCE za spektakl pt. „Mam swój skarb”; Teatrzyk „Miniaturka” –grupa młodsza : WYRÓŻNIENIE za spektakl pt. „Uwierz w siebie –historia kotki Kłębuszki”; Zespół teatralny „Absolwent” :WYRÓŻNIENIE za spektakl pt. „Bajka o rybaku i rybce”; Emilia Sokołowska WYRÓŻNIENIE za monodram pt. „Niespodzianka”; Mikołaj Wiśniewski WYRÓŻNIENIE za monodram pt. „Mikołajek”.

IV   Inne szkolne inicjatywy i działania:

 • akcja „Śniadanie daje moc”;
 • spotkanie z absolwentką szkoły – p. Barbarą Borowską studentką dietetyki na UR w Krakowie;
 • spotkanie z absolwentem Michałem Macnerem – brązowym medalistą Mistrzostw Polski na 200 m stylem długodystansowym na wodach otwartych na 5 km;
 • IV Taneczny Turniej „Hula Hop to jest zabawa”;
 • akcja „Książki naszych marzeń”;
 • spotkanie noworoczne dla mieszkańców osiedla Karpackiego organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Osiedla Karpackiego;
 • III Zawody Przedszkolaka;
 • obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski;
 • Szkolny Dzień Profilaktyki;
 • wystawa plastyczna w Klubie Nauczyciela uczniów klas IV-VI „Raz, dwa, trzy i plastykiem zostaniesz Ty”;
 • akcja charytatywna „Pączek zbieram, serce otwieram” – pomoc dla Klimczokówki;
 • Dzień Otwarty Szkoły;
 • lekcje żywej historii. Spotkanie uczniów z Koła Historycznego z kpt. Janiną Kasprzak ps. „Jaskółka” – żołnierzem AK; por. Janem Dąmbrowskim – Prezesem Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Bielsku-Białej – uczestnikiem Powstania Warszawskiego oraz Stanisławem Pankowskim – żołnierzem AK i wiceprezesem ŚZŻAK;
 • konkurs recytatorski dla przedszkolaków i pierwszoklasistów o tematyce ekologicznej „Witamy w czystym świecie”;
 • „Czytająca przerwa na szkolnym boisku” – szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”.

Rok szkolny 2016/2017

I Udział w projektach

 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
 • MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
 • TRZYMAJ FORMĘ
 • ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
 • POLA NADZIEI
 • LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO
 • E-TWINNING
 • NIE DLA CZADU
 • OWOCE W SZKOLE
 • SZKLANKA MLEKA
 • BEZPIECZNIE Z PROFIT CREDIT
 • SZANUJ ENERGIĘ, CHROŃ KLIMAT

II Innowacje

 • „UCZYMY RATOWAĆ – I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM”
 • „A TO DOPIERO HISTORIA! – CIEKAWE OPOWIEŚCI Z NASZEJ PRZESZŁOŚCI”
 • „ZAJĘCIA MUZYCZNE ZESPOŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO PĘTELKA – SPOSOBEM NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM”
 • „SOBOTNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – ODKRYJ SWÓJ TALENT”
 • „NAUKA GRY NA FLECIE SPOSOBEM NA RADOSNE MUZYKOWANIE W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM”

III Znaczące sukcesy

sportowe

 • zawody lekkoatletyczne Euroregion Beskidy (II miejsce w skoku w dal i IV miejsce w skoku wzwyż dziewcząt oraz I miejsce drużynowe);
 • zawody pływackie o Puchar Prezesa NKP (I, II i III miejsce);
 • I miejsce w zawodach lekkoatletycznych w Wolfsburgu;
 • I miejsce drużyny dziewcząt w Międzyszkolnych Rozgrywkach Piłki Ręcznej.

  plastyczne

 • ogólnopolski konkurs plastyczny „Obrazki z Sienkiewicza”;

 • konkurs plastyczny „Szanuj energię, chroń klimat”.

  muzyczne

 • Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej – Beskid 2017;

 • XIX Międzyszkolny Festiwal Piosenki „O złotą nutkę”
 • IX Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ulubionej „Moja nutka” I miejsce w kategorii zespół oraz I miejsce w kategorii solista.

  recytatorskie i literackie

 • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja uczy i bawi”;
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Przygody bohaterów książek Astrid Lindgren”;
 • I Ogólnopolski Konkurs Literacki „Znam postać gen. Mariusza Zaruskiego”

  ponadto

 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki (finalista);

  wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego;

  III miejsce w rywalizacji międzyszkolnej konkursu „Zbieramy makulaturę”.

  IV Inne szkolne inicjatywy i działania

  • Gala Roku Generała Mariusza Zaruskiego;
  • wizyta ks. bp Romana Pindla;
  • organizacja konkursu plastycznego „Niezwykłe postacie z owoców i warzyw” w ramach programu „Owoce w szkole”;
  • szkolny turniej taneczny „Hula – hop to jest zabawa”;
  • udział uczniów w warsztatach artystycznych „Odkryj swój talent”;
  • teatr tańca Kwieciste Gwiazdy – występ dzieci z rodzinnego domu dziecka z Ukrainy;
  • spotkanie z pisarką Ewą Zienkiewicz;
  • tańczące przerwy czyli „Wyginam śmiało ciało”;
  • Chrzest Polski – spektakl przedstawiajacy początki chrześcijaństwa na ziemiach Polski przygotowany przez grupę Panaceum;
  • organizacja zawodów finałowych programu „Lekkoatletyka dla każdego”;
  • spotkanie z absolwentami szkoły: Tomkiem i Jackiem Ratuszyńskimi;
  • spotkanie z pisarzem – Waldemarem Cichoniem autorem książek o Cukierku;
  • przygotowanie spektaklu „Rada” w wykonaniu absolwentów szkoły;
  • akcja charytatywna „Mleko dla Aleppo”;
  • organizacja „Dzieci dzieciom, czyli Szkolny Dzień Ekologii”;
  • konkurs recytatorski dla przedszkoli i klas I;
  • Dzień Otwarty;
  • udział w VII Festiwalu Książki;
  • Szkolny Dzień Profilaktyki – występy teatrzyków szkolnych;
  • impreza czytelnicza „W świecie tajnych służb zwiadowczych”;
  • e-Twinning: udział w programie wraz z uczniami ze słoweńskiej szkoły Osnova ŝola Poljane;
  • udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”;
  • Święto Szkoły i Festyn – występ zespołu Dzień Dobry;
  • organizacja pierwszego biwaku zuchowego w Pisarzowicach;
  • interaktywne anglojęzyczne przedstawienie The Bear Educational Theatre „The Alien Grammar Show”;
  • organizacja I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „ Znam postać generała Mariusza Zaruskiego – patrona mojej szkoły. Góry i morze – ukochane miejsca życia mojego patrona”.

Rok szkolny 2017/2018

I Udział w projektach:

 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
 • TRZYMAJ FORMĘ
 • ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
 • POLA NADZIEI
 • LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO
 • E-TWINNING
 • CZAD I OGIEŃ
 • PROGRAM DLA SZKÓŁ (OWOCE I MLEKO)
 • SZANUJ ENERGIĘ, CHROŃ KLIMAT

II INNOWACJE

 • NAUKA GRY NA FLECIE SPOSOBEM NA RADOSNE MUZYKOWANIE W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM”
 • „NOWE PLASTYCZNE TECHNIKI – ŚWIAT OPOWIADANY KOLORAMI”
 • „BIELSKO-BIAŁA -NASZA MAŁA OJCZYZNA”
 • „SZACH MAT W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”
 • ” KREATYWNA RYTMIKA – SPOSÓB NA CIEKAWE LEKCJE”

III ZNACZĄCE SUKCESY

przedmiotowe

 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych
  ( laureat )
 • IX Konkurs Języka Angielskiego  Szkół Podstawowych ( powiat – laureat i finalista)

recytatorskie i literackie

 • Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny TWORZYMY WŁASNE WYDAWNICTWO
  ( wyróżnienie );
 • II Ogólnopolski Konkurs Literacki ZNAM POSTAĆ GENERAŁA MARIUSZA ZARUSKIEGO – PATRONA MOJEJ SZKOŁY ( II miejsce );
 • Konkurs Recytatorski CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE LITERATURY POLSKIEJ ( II miejsce );

czytelnicze

 • V Festiwal Słowa MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA (I i III miejsce);
 • WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW (II miejsce);
 • Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy CZYTAMY LEKTURY (II miejsce);

teatralne

 • XIX Miniatury Teatralne – przegląd wojewódzki (I miejsce i wyróżnienie);
 • STOP PRZEMOCY I AGRESJI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – przegląd teatralnych grup terapeutycznych (II miejsce);
 • Nagroda Radnego B-B Marcina Lisińskiego za spektakl „Dzieci w sieci, czyli historia która każdego z nas noże spotkać”;
 • Nagroda Dyrektora Miejskiego Domu Kultury za spektakl „Dwa światy, a jednak jeden”;

muzyczne

 • XX Jubileuszowy Międzyszkolny Festiwal Piosenki „O złotą nutkę” (I i III miejsce w kategorii zespół oraz I miejsce w kategorii solista);
 • III Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej (II i III miejsce);
 • Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej (II miejsce w kategorii zespół i II miejsce w kategorii solista);
 • Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznych DK w Hałcnowie (I i III miejsce);
 • XVII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek DK w Kamienicy (II miejsce);

plastyczne

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ZARUSKI NA KARTACH KOMIKSU (udział w rejsie żaglowcem Generał Zaruski);
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI (III miejsce);
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ILUSTRACJE DO MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI (II miejsce);
 • Konkurs Plastyczny DK im. W. Kubisz CO SŁONKO WIDZIAŁO (główna nagroda);

sportowe

 • zawody lekkoatletyczne Euroregion Beskidy (II miejsce w skoku w dal i II miejsce w biegu na 60 m;
 • XI Międzyszkolny Turniej Gier i Zabaw Ruchowych (III miejsce);
 • Mistrzostwa Śląska Młodzików (III miejsce w biegu na 100 m);
 • Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w pływaniu sztafetowym( III miejsce)
 • Zawody pływackie o Puchar Prezesa NKP w Bielsku -Białej( I, II i III miejsce)

IV. Inne szkolne inicjatywy i działania

 • Zawody Przedszkolaka;

 • Dzień Otwarty w Szkole;

 • Święto Szkoły i Festyn;

 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka;

 • Szkolny Tydzień Ekologii oraz udział w Festiwalu Dobrej Energii;

 • udział 16 Gromady Zuchowej w zimowym zlocie „Choinka” w Mesznej oraz maratonie pływackim PŁYNIEMY DO RZYMU;

 • pokazy teatru tańca z Ukrainy KWIECISTE GWIAZDY;

 • zabawa czytelnicza „Podróż do świata greckich bogów”;

 • wernisaż prac uczniów w bibliotece osiedlowej MITY W OCZACH DZIECI oraz CZTERY PORY ROKU W ORIGAMI

 • Żywe Lekcje Historii z Bractwem KERIN;

 • Europejski Dzień Języków;

 • spotkanie z podopiecznymi Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ADA;

 • akcja charytatywna POMAGAMY DZIECIOM Z SYRII;

 • działalność Szkolnego Koła Wolontariatu.

Dodaj komentarz