Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 2 a-G » 2 b-G » 3 a-G » 3 b-G » 4 a » 4 b » 4 c » 4 d » 4 e » 5 a » 5 b » 5 c » 5 d » 6 a » 6 b » 7 a » 7 b » 7 c

Klasa 2 a-G - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język angielski
2 a-G gr.2 - Chrobak U. (626)
język polski
2 a-G - Sauvageot E. (626)
język angielski
2 a-G gr.1 - Chrobak U. (626)
język angielski
2 a-G gr.1 - Chrobak U. (626)
2 08:55-09:40 geografia
2 a-G - Kwiatkowska J. (623)
język polski
2 a-G - Sauvageot E. (626)
język angielski
2 a-G gr.2 - Chrobak U. (626)
chemia
2 a-G - Borowska W. (701)
chemia
2 a-G - Borowska W. (701)
3 09:50-10:35 zajęcia opiekuńczo -wychowawcze
2 a-G OP - Poszwa J. (708 biblioteka)
religia
2 a-G rel - Pszczółka M. (626)
geografia
2 a-G - Kwiatkowska J. (623)
chemia
2 a-G - Borowska W. (701)
język polski
2 a-G - Sauvageot E. (626)
geografia
2 a-G - Kwiatkowska J. (623)
4 10:45-11:30 język polski
2 a-G - Sauvageot E. (626)
zajęcia z wychowawcą
2 a-G - Dyrcz N. (626)
matematyka
2 a-G - Dyrcz N. (626)
język niemiecki
2 a-G niem. - Niemczyk-Kuźbińska S. (711)
język francuski
2 a-G fran. - Łukaszewska K. (626)
język polski
2 a-G - Sauvageot E. (626)
5 11:45-12:30 muzyka
2 a-G - Hajduk-Markowska K. (626)
język niemiecki
2 a-G niem. - Niemczyk-Kuźbińska S. (701)
język francuski
2 a-G fran. - Łukaszewska K. (626)
historia
2 a-G - Nikiel Z. (626)
zajęcia opiekuńczo -wychowawcze
2 a-G OP - Poszwa J. (708 biblioteka)
religia
2 a-G rel - Pszczółka M. (626)
matematyka
2 a-G - Dyrcz N. (626)
6 12:45-13:30 historia
2 a-G - Nikiel Z. (626)
matematyka
2 a-G - Dyrcz N. (626)
wiedza o społeczeństwie
2 a-G - Nikiel Z. (626)
matematyka
2 a-G - Dyrcz N. (626)
wychowanie fizyczne
2 a-G w-f dz - Kutscha A. (siłownia)
wychowanie fizyczne
2 a-G w-f ch - Kurczyna R. (st)
7 13:45-14:30 wychowanie fizyczne
2 a-G w-f dz - Kutscha A. (st)
wychowanie fizyczne
2 a-G w-f ch - Kurczyna R. (siłownia)
język angielski
2 a-G gr.1 - Chrobak U. (626)
wychowanie fizyczne
2 a-G w-f dz - Kutscha A. (hala 3)
wychowanie fizyczne
2 a-G w-f ch - Kurczyna R. (hala 2)
język angielski
2 a-G gr.2 - Chrobak U. (626)
8 14:40-15:25 wychowanie fizyczne
2 a-G w-f dz - Kutscha A. (hala 3)
wychowanie fizyczne
2 a-G w-f ch - Kurczyna R. (hala 2)
9 15:30-16:15

Klasa 2 b-G - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język angielski
2 b-G gr.2 - Markiel B. (703)
język angielski
2 b-G gr.1 - Markiel B. (703)
język angielski
2 b-G gr.1 - Markiel B. (703)
2 08:55-09:40 fizyka
2 b-G - Strug W. (701)
język angielski
2 b-G gr.2 - Markiel B. (703)
matematyka
2 b-G - Dyrcz N. (703)
biologia
2 b-G - Galas M. (711)
matematyka
2 b-G - Dyrcz N. (703)
3 09:50-10:35 język polski
2 b-G - Sauvageot E. (703)
fizyka
2 b-G - Strug W. (701)
biologia
2 b-G - Galas M. (711)
wychowanie fizyczne
2 b-G w-f dz - Kutscha A. (h1)
wychowanie fizyczne
2 b-G w-f ch - Grzegorzek S. (siłownia)
fizyka
2 b-G - Strug W. (701)
4 10:45-11:30 zajęcia opiekuńczo -wychowawcze
2 b-G OP - Dziopak J. (biblioteka)
religia
2 b-G rel - Pszczółka M. (703)
zajęcia z wychowawcą
2 b-G - Sauvageot E. (703)
wiedza o społeczeństwie
2 b-G - Nikiel Z. (703)
język polski
2 b-G - Sauvageot E. (703)
zajęcia opiekuńczo -wychowawcze
2 b-G OP - Dziopak J. (biblioteka)
religia
2 b-G rel - Pszczółka M. (703)
5 11:45-12:30 matematyka
2 b-G - Dyrcz N. (703)
matematyka
2 b-G - Dyrcz N. (703)
język polski
2 b-G - Sauvageot E. (703)
historia
2 b-G - Nikiel Z. (703)
język polski
2 b-G - Sauvageot E. (703)
6 12:45-13:30 muzyka
2 b-G - Hajduk-Markowska K. (703)
język niemiecki
2 b-G niem. - Niemczyk-Kuźbińska S. (703)
język francuski
2 b-G fran. - Łukaszewska K. (701)
język polski
2 b-G - Sauvageot E. (703)
język niemiecki
2 b-G niem. - Niemczyk-Kuźbińska S. (611)
język francuski
2 b-G fran. - Łukaszewska K. (703)
biologia
2 b-G - Galas M. (711)
7 13:45-14:30 historia
2 b-G - Nikiel Z. (703)
wychowanie fizyczne
2 b-G w-f dz - Kutscha A. (h3)
wychowanie fizyczne
2 b-G w-f ch - Grzegorzek S. (h2)
język angielski
2 b-G gr.1 - Markiel B. (703)
język angielski
2 b-G gr.2 - Markiel B. (703)
8 14:40-15:25 wychowanie fizyczne
2 b-G w-f dz - Kutscha A. (siłownia)
wychowanie fizyczne
2 b-G w-f ch - Grzegorzek S. (st)
wychowanie fizyczne
2 b-G w-f dz - Kutscha A. (h3)
wychowanie fizyczne
2 b-G w-f ch - Grzegorzek S. (h2)
9 15:30-16:15

Klasa 3 a-G - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
3 a-G - Pszczółka M. (706)
matematyka
3 a-G - Dyrcz N. (706)
język angielski
3 a-G - Chrobak U. (706)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f dz. - Kutscha A. (hala 1)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f ch. - Kurczyna R. (h2)
wychowanie do życia w rodzinie
3 a-G - Galas M. (711)
2 08:55-09:40 język angielski
3 a-G - Chrobak U. (706)
religia
3 a-G - Pszczółka M. (706)
język polski
3 a-G - Nabielec M. (706)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f dz. - Kutscha A. (hala 1)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f ch. - Kurczyna R. (h2)
historia
3 a-G - Nikiel Z. (706)
3 09:50-10:35 fizyka
3 a-G - Strug W. (701)
wiedza o społeczeństwie
3 a-G - Nikiel Z. (706)
język polski
3 a-G - Nabielec M. (706)
chemia
3 a-G - Borowska W. (701)
język polski
3 a-G - Nabielec M. (706)
4 10:45-11:30 chemia
3 a-G - Borowska W. (701)
zajęcia z wychowawcą
3 a-G - Nabielec M. (706)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f dz. - Kutscha A. (siłownia)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f ch. - Kurczyna R. (st)
język polski
3 a-G - Nabielec M. (706)
matematyka
3 a-G - Dyrcz N. (706)
5 11:45-12:30 język niemiecki
3 a-G - Niemczyk-Kuźbińska S. (706)
język angielski
3 a-G - Chrobak U. (706)
biologia
3 a-G - Galas M. (711)
matematyka
3 a-G - Dyrcz N. (706)
geografia
3 a-G - Kwiatkowska J. (623)
6 12:45-13:30 matematyka
3 a-G - Dyrcz N. (706)
zajęcia techniczne
3 a-G - Pisarek M. (706)
język niemiecki
3 a-G - Niemczyk-Kuźbińska S. (706)
historia
3 a-G - Nikiel Z. (706)
fizyka
3 a-G - Strug W. (701)
7 13:45-14:30 język polski
3 a-G - Nabielec M. (706)
informatyka
3 a-G gr.1 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
matematyka
3 a-G - Dyrcz N. (706)
edukacja dla bezpieczeństwa
3 a-G - Nikiel Z. (706)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f dz. - Kutscha A. (st)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f ch. - Kurczyna R. (siłownia)
8 14:40-15:25 informatyka
3 a-G gr.2 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
9 15:30-16:15

Klasa 3 b-G - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
3 b-G - Kubieniec U. (611)
język polski
3 b-G - Sauvageot E. (623)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f dz. - Kutscha A. (hala 1)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f ch. - Kurczyna R. (h2)
matematyka
3 b-G - Kubieniec U. (623)
2 08:55-09:40 religia
3 b-G - Pszczółka M. (626)
matematyka
3 b-G - Kubieniec U. (711)
język polski
3 b-G - Sauvageot E. (623)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f dz. - Kutscha A. (hala 1)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f ch. - Kurczyna R. (h2)
język angielski
3 b-G - Chrobak U. (626)
3 09:50-10:35 geografia
3 b-G - Kwiatkowska J. (623)
religia
3 b-G - Pszczółka M. (626)
matematyka
3 b-G - Kubieniec U. (623)
język angielski
3 b-G - Chrobak U. (623)
historia
3 b-G - Nikiel Z. (703)
4 10:45-11:30 biologia
3 b-G - Galas M. (711)
zajęcia z wychowawcą
3 b-G - Kwiatkowska J. (623)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f dz. - Kutscha A. (siłownia)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f ch. - Kurczyna R. (st)
matematyka
3 b-G - Kubieniec U. (623)
chemia
3 b-G - Borowska W. (701)
5 11:45-12:30 język polski
3 b-G - Sauvageot E. (623)
edukacja dla bezpieczeństwa
3 b-G - Nikiel Z. (711)
fizyka
3 b-G - Strug W. (701)
język niemiecki
3 b-G j.niem - Niemczyk-Kuźbińska S. (711)
język francuski
3 b-G j.fra - Łukaszewska K. (623)
fizyka
3 b-G - Strug W. (701)
6 12:45-13:30 język angielski
3 b-G - Chrobak U. (623)
historia
3 b-G - Nikiel Z. (711)
chemia
3 b-G - Borowska W. (701)
język polski
3 b-G - Sauvageot E. (623)
język polski
3 b-G - Sauvageot E. (609)
7 13:45-14:30 wychowanie do życia w rodzinie
3 b-G - Galas M. (711)
język niemiecki
3 b-G j.niem - Niemczyk-Kuźbińska S. (703)
język francuski
3 b-G j.fra - Łukaszewska K. (623)
wiedza o społeczeństwie
3 b-G - Nikiel Z. (626)
zajęcia techniczne
3 b-G - Pisarek M. (623)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f dz. - Kutscha A. (st)
wychowanie fizyczne
3 ab-G w-f ch. - Kurczyna R. (siłownia)
8 14:40-15:25 informatyka
3 b-G gr,1 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
informatyka
3 b-G gr.2 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
9 15:30-16:15

Klasa 4 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język polski
4 a - Stanclik J. (306)
język polski
4 a - Stanclik J. (306)
język polski
4 a - Stanclik J. (306)
język polski
4 a - Stanclik J. (306)
basen
4 a inf/b 1 - Grzegorzek S. (basen)
2 08:55-09:40 język angielski
4 a - Heczko K. (306)
wychowanie fizyczne
4 a - Mrowiec M. (st)
religia
4 a - Gibas J. (306)
religia
4 a - Gibas J. (306)
informatyka
4 a inf/b 1 - Skuratko-Radaczyńska B. (224 s.komp.2)
basen
4 ab inf/b2a - Grzegorzek S. (basen)
3 09:50-10:35 plastyka
4 a - Niemczyk D. (306)
matematyka
4 a - Skuratko-Radaczyńska B. (306)
język angielski
4 a - Heczko K. (306)
matematyka
4 a - Skuratko-Radaczyńska B. (306)
język polski
4 a - Stanclik J. (306)
4 10:45-11:30 przyroda
4 a - Bakun J. (306)
zajęcia z wychowawcą
4 a - Heczko K. (306)
wychowanie fizyczne
4 a - Mrowiec M. (hala 2)
wychowanie fizyczne
4 a - Mrowiec M. (hala 3)
matematyka
4 a - Skuratko-Radaczyńska B. (306)
5 11:45-12:30 matematyka
4 a - Skuratko-Radaczyńska B. (306)
historia
4 a - Okrent M. (306)
przyroda
4 a - Bakun J. (306)
technika
4 a - Bakun J. (306)
język angielski
4 a - Heczko K. (306)
6 12:45-13:30 informatyka
4 ab inf/b2a - Skuratko-Radaczyńska B. (224 s.komp.2)
język angielski
4 a - Heczko K. (306)
muzyka
4 a - Biernat J. (306)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 4 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
4 b - Skuratko-Radaczyńska B. (511)
plastyka
4 b - Niemczyk D. (511)
technika
4 b - Okrent M. (511)
2 08:55-09:40 język angielski
4 b - Cembala B. (511)
język angielski
4 b - Cembala B. (511)
matematyka
4 b - Skuratko-Radaczyńska B. (511)
basen
4 bc inf/b 2 - Grzegorzek S. (basen)
basen
4 ab inf/b2a - Grzegorzek S. (basen)
3 09:50-10:35 przyroda
4 b - Bakun J. (511)
wychowanie fizyczne
4 b - Mrowiec M. (h1)
język angielski
4 b - Cembala B. (511)
historia
4 b - Nikiel Z. (511)
język polski
4 b - Malejka M. (511)
4 10:45-11:30 język polski
4 b - Malejka M. (511)
zajęcia z wychowawcą
4 b - Nikiel Z. (511)
religia
4 b - Gibas J. (511)
język polski
4 b - Malejka M. (511)
religia
4 b - Gibas J. (511)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
4 b - Mrowiec M. (st)
matematyka
4 b - Skuratko-Radaczyńska B. (511)
język polski
4 b - Malejka M. (511)
język angielski
4 b - Cembala B. (511)
przyroda
4 b - Bakun J. (511)
6 12:45-13:30 informatyka
4 ab inf/b2a - Skuratko-Radaczyńska B. (224 s.komp.2)
język polski
4 b - Malejka M. (511)
wychowanie fizyczne
4 b - Mrowiec M. (h2)
muzyka
4 b - Biernat J. (616)
matematyka
4 b - Skuratko-Radaczyńska B. (511)
7 13:45-14:30 informatyka
4 bc inf/b 2 - Skuratko-Radaczyńska B. (224 s.komp.2)
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 4 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
4 c - Kubieniec U. (314)
matematyka
4 c - Kubieniec U. (314)
basen
4 c inf/b 1 - Grzegorzek S. (basen)
język polski
4 c - Nabielec M. (314)
2 08:55-09:40 przyroda
4 c - Bakun J. (314)
religia
4 c rel - Gibas J. (314)
język angielski
4 c - Cembala B. (314)
basen
4 bc inf/b 2 - Grzegorzek S. (basen)
informatyka
4 c inf/b 1 - Skuratko-Radaczyńska B. (224 s.komp.2)
przyroda
4 c - Bakun J. (314)
3 09:50-10:35 matematyka
4 c - Kubieniec U. (314)
plastyka
4 c - Niemczyk D. (314)
muzyka
4 c - Biernat J. (314)
matematyka
4 c - Kubieniec U. (314)
wychowanie fizyczne
4 c - Grzegorzek S. (h1)
4 10:45-11:30 język angielski
4 c - Cembala B. (314)
zajęcia z wychowawcą
4 c - Kubieniec U. (314)
historia
4 c - Okrent M. (314)
język angielski
4 c - Cembala B. (314)
język angielski
4 c - Cembala B. (314)
5 11:45-12:30 język polski
4 c - Nabielec M. (314)
wychowanie fizyczne
4 c - Grzegorzek S. (h3)
język polski
4 c - Nabielec M. (314)
język polski
4 c - Nabielec M. (314)
religia
4 c rel - Gibas J. (314)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
4 c - Grzegorzek S. (st)
język polski
4 c - Nabielec M. (314)
technika
4 c - Okrent M. (314)
7 13:45-14:30 informatyka
4 bc inf/b 2 - Skuratko-Radaczyńska B. (224 s.komp.2)
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 4 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język polski
4 d - Hajduk-Markowska K. (316)
język polski
4 d - Hajduk-Markowska K. (316)
język polski
4 d - Hajduk-Markowska K. (316)
język polski
4 d - Hajduk-Markowska K. (316)
2 08:55-09:40 plastyka
4 d - Niemczyk D. (316)
basen
4 de /inf/b 2 - Zuziak-Gancarczyk R. (basen)
wychowanie fizyczne
4 d - Kutscha A. (h2)
przyroda
4 d - Bakun J. (316)
religia
4 d - Gibas J. (316)
3 09:50-10:35 matematyka
4 d - Skuratko-Radaczyńska B. (316)
religia
4 d - Gibas J. (316)
matematyka
4 d - Skuratko-Radaczyńska B. (316)
technika
4 d - Okrent M. (316)
muzyka
4 d - Biernat J. (316)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
4 d - Kutscha A. (st)
zajęcia z wychowawcą
4 d - Hajduk-Markowska K. (316)
przyroda
4 d - Bakun J. (316)
wychowanie fizyczne
4 d - Kutscha A. (h2)
historia
4 d - Okrent M. (316)
5 11:45-12:30 język angielski
4 d - Heczko K. (316)
język angielski
4 d - Heczko K. (316)
język angielski
4 d - Heczko K. (316)
matematyka
4 d - Skuratko-Radaczyńska B. (316)
matematyka
4 d - Skuratko-Radaczyńska B. (316)
6 12:45-13:30 język polski
4 d - Hajduk-Markowska K. (316)
informatyka
4 d inf/b 1 - Dyrcz N. (224 s.komp.2)
język angielski
4 d - Heczko K. (316)
7 13:45-14:30 informatyka
4 de /inf/b 2 - Dyrcz N. (224 s.komp.2)
basen
4 d inf/b 1 - Zuziak-Gancarczyk R. (basen)
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 4 e - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
4 e rel - Gibas J. (315)
matematyka
4 e - Kubieniec U. (315)
religia
4 e rel - Gibas J. (315)
2 08:55-09:40 język polski
4 e - Hajduk-Markowska K. (315)
basen
4 de /inf/b 2 - Zuziak-Gancarczyk R. (basen)
informatyka
4 e inf/b 1 - Dyrcz N. (224 s.komp.2)
matematyka
4 e - Kubieniec U. (315)
język polski
4 e - Hajduk-Markowska K. (315)
język polski
4 e - Hajduk-Markowska K. (315)
3 09:50-10:35 język angielski
4 e - Cembala B. (315)
matematyka
4 e - Kubieniec U. (315)
język polski
4 e - Hajduk-Markowska K. (315)
wychowanie fizyczne
4 e - Kurczyna R. (h3)
język angielski
4 e - Cembala B. (315)
4 10:45-11:30 matematyka
4 e - Kubieniec U. (315)
zajęcia z wychowawcą
4 e - Kawa A. (315)
przyroda
4 e - Kawa A. (315)
muzyka
4 e - Biernat J. (315)
przyroda
4 e - Kawa A. (315)
5 11:45-12:30 plastyka
4 e - Niemczyk D. (315)
język polski
4 e - Hajduk-Markowska K. (315)
technika
4 e - Okrent M. (315)
historia
4 e - Okrent M. (315)
wychowanie fizyczne
4 e - Kurczyna R. (st)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
4 e - Kurczyna R. (h1)
język angielski
4 e - Cembala B. (315)
język angielski
4 e - Cembala B. (315)
7 13:45-14:30 informatyka
4 de /inf/b 2 - Dyrcz N. (224 s.komp.2)
basen
4 e inf/b 1 - Zuziak-Gancarczyk R. (basen)
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 5 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język polski
5 a - Malejka M. (501)
zajęcia techniczne
5 a - Bakun J. (501)
język polski
5 a - Malejka M. (501)
matematyka
5 a - Koczur M. (501)
historia i społeczeństwo
5 a - Okrent M. (501)
2 08:55-09:40 matematyka
5 a - Koczur M. (501)
język polski
5 a - Malejka M. (501)
wychowanie fizyczne
5 ab ch - Borowiec-Macner A. (st)
wychowanie fizyczne
5 ab dz - Mrowiec M. (h1)
wychowanie fizyczne
5 ab ch - Borowiec-Macner A. (hala 3)
wychowanie fizyczne
5 ab dz - Mrowiec M. (st)
przyroda
5 a - Kawa A. (501)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
5 ab ch - Borowiec-Macner A. (h1)
wychowanie fizyczne
5 ab dz - Mrowiec M. (h2)
język angielski
5 a - Cembala B. (501)
matematyka
5 a - Koczur M. (501)
przyroda
5 a - Kawa A. (501)
matematyka
5 a - Koczur M. (501)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
5 ab ch - Borowiec-Macner A. (h1)
wychowanie fizyczne
5 ab dz - Mrowiec M. (h2)
zajęcia z wychowawcą
5 a - Cembala B. (501)
język angielski
5 a - Cembala B. (501)
religia
5 a rel - Gibas J. (501)
język polski
5 a - Malejka M. (501)
5 11:45-12:30 język angielski
5 a - Cembala B. (501)
matematyka
5 a - Koczur M. (501)
religia
5 a rel - Gibas J. (501)
język polski
5 a - Malejka M. (501)
muzyka
5 a - Biernat J. (616)
6 12:45-13:30 plastyka
5 a - Niemczyk D. (501)
przyroda
5 a - Kawa A. (501)
zajęcia komputerowe
5 a zk 1 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
język angielski
5 a - Cembala B. (501)
zajęcia komputerowe
5 a zk2 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 5 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
5 b - Koczur M. (503)
religia
5 b rel - Gibas J. (503)
zajęcia komputerowe
5 b zk2 - Koczur M. (404 s.komp.1)
język polski
5 b - Malejka M. (503)
język polski
5 b - Malejka M. (503)
2 08:55-09:40 przyroda
5 b - Kawa A. (503)
matematyka
5 b - Koczur M. (503)
wychowanie fizyczne
5 ab ch - Borowiec-Macner A. (st)
wychowanie fizyczne
5 ab dz - Mrowiec M. (h1)
wychowanie fizyczne
5 ab ch - Borowiec-Macner A. (hala 3)
wychowanie fizyczne
5 ab dz - Mrowiec M. (st)
język angielski
5 b - Wolski D. (503)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
5 ab ch - Borowiec-Macner A. (h1)
wychowanie fizyczne
5 ab dz - Mrowiec M. (h2)
język polski
5 b - Malejka M. (503)
język angielski
5 b - Wolski D. (503)
religia
5 b rel - Gibas J. (503)
historia i społeczeństwo
5 b - Okrent M. (503)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
5 ab ch - Borowiec-Macner A. (h1)
wychowanie fizyczne
5 ab dz - Mrowiec M. (h2)
zajęcia z wychowawcą
5 b - Koczur M. (503)
język polski
5 b - Malejka M. (503)
matematyka
5 b - Koczur M. (503)
muzyka
5 b - Biernat J. (616)
5 11:45-12:30 język polski
5 b - Malejka M. (503)
język angielski
5 b - Wolski D. (503)
plastyka
5 b - Niemczyk D. (503)
język angielski
5 b - Wolski D. (503)
matematyka
5 b - Koczur M. (503)
6 12:45-13:30 zajęcia komputerowe
5 b zk 1 - Koczur M. (404 s.komp.1)
zajęcia techniczne
5 b - Bakun J. (503)
matematyka
5 b - Koczur M. (503)
przyroda
5 b - Kawa A. (503)
przyroda
5 b - Kawa A. (503)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 5 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
5 cd ch - Borowiec-Macner A. (st)
wychowanie fizyczne
5 cd dz - Mrowiec M. (h1)
zajęcia komputerowe
5 c zk 1 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
matematyka
5 c - Borowska W. (504)
matematyka
5 c - Borowska W. (504)
matematyka
5 c - Borowska W. (504)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
5 cd ch - Borowiec-Macner A. (h1)
wychowanie fizyczne
5 cd dz - Mrowiec M. (h2)
język polski
5 c - Niemczyk D. (504)
język angielski
5 c - Wolski D. (504)
muzyka
5 c - Biernat J. (616)
historia i społeczeństwo
5 c - Okrent M. (504)
3 09:50-10:35 przyroda
5 c - Kawa A. (504)
zajęcia techniczne
5 c - Bakun J. (504)
język polski
5 c - Niemczyk D. (504)
wychowanie fizyczne
5 cd ch - Borowiec-Macner A. (hala 2)
wychowanie fizyczne
5 cd dz - Mrowiec M. (h1)
wychowanie fizyczne
5 cd ch - Borowiec-Macner A. (hala 2)
wychowanie fizyczne
5 cd dz - Mrowiec M. (h3)
4 10:45-11:30 język polski
5 c - Niemczyk D. (504)
zajęcia z wychowawcą
5 c - Niemczyk D. (504)
plastyka
5 c - Niemczyk D. (504)
język angielski
5 c - Wolski D. (504)
język polski
5 c - Niemczyk D. (504)
5 11:45-12:30 język angielski
5 c - Wolski D. (504)
matematyka
5 c - Borowska W. (504)
przyroda
5 c - Kawa A. (504)
język polski
5 c - Niemczyk D. (504)
przyroda
5 c - Kawa A. (504)
6 12:45-13:30 matematyka
5 c - Borowska W. (504)
język angielski
5 c - Wolski D. (504)
religia
5 c rel - Gibas J. (504)
zajęcia komputerowe
5 c zk 2 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
religia
5 c rel - Gibas J. (504)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 5 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
5 cd ch - Borowiec-Macner A. (st)
wychowanie fizyczne
5 cd dz - Mrowiec M. (h1)
przyroda
5 d - Kawa A. (510)
przyroda
5 d - Kawa A. (510)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
5 cd ch - Borowiec-Macner A. (h1)
wychowanie fizyczne
5 cd dz - Mrowiec M. (h2)
język polski
5 d - Stanclik J. (510)
język angielski
5 d - Kruczała A. (510)
matematyka
5 d - Koczur M. (510)
język angielski
5 d - Kruczała A. (510)
3 09:50-10:35 matematyka
5 d - Koczur M. (510)
język angielski
5 d - Kruczała A. (510)
przyroda
5 d - Kawa A. (510)
wychowanie fizyczne
5 cd ch - Borowiec-Macner A. (hala 2)
wychowanie fizyczne
5 cd dz - Mrowiec M. (h1)
wychowanie fizyczne
5 cd ch - Borowiec-Macner A. (hala 2)
wychowanie fizyczne
5 cd dz - Mrowiec M. (h3)
4 10:45-11:30 historia i społeczeństwo
5 d - Okrent M. (510)
zajęcia z wychowawcą
5 d - Kruczała A. (510)
matematyka
5 d - Koczur M. (510)
język polski
5 d - Stanclik J. (510)
zajęcia techniczne
5 d - Bakun J. (510)
5 11:45-12:30 język angielski
5 d - Kruczała A. (510)
religia
5 d rel - Gibas J. (510)
język polski
5 d - Stanclik J. (510)
religia
5 d rel - Gibas J. (510)
język polski
5 d - Stanclik J. (510)
6 12:45-13:30 język polski
5 d - Stanclik J. (510)
matematyka
5 d - Koczur M. (510)
muzyka
5 d - Biernat J. (616)
plastyka
5 d - Niemczyk D. (510)
matematyka
5 d - Koczur M. (510)
7 13:45-14:30 zajęcia komputerowe
5 d zk 1 - Dyrcz N. (224 s.komp.2)
zajęcia komputerowe
5 d zk2 - Dyrcz N. (404 s.komp.1)
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 6 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język angielski
6 a zk/ang 1 - Cembala B. (601)
język angielski
6 a zk/ang 2 - Cembala B. (601)
język angielski
6 a zk/ang 1 - Cembala B. (601)
wychowanie fizyczne
6 ab dz - Mrowiec M. (st)
wychowanie fizyczne
6 ab ch - Borowiec-Macner A. (hala 3)
wychowanie fizyczne
6 ab dz - Mrowiec M. (hala 2)
wychowanie fizyczne
6 ab ch - Borowiec-Macner A. (h1)
2 08:55-09:40 język polski
6 a - Malejka M. (601)
muzyka
6 a - Biernat J. (616)
język polski
6 a - Malejka M. (601)
język polski
6 a - Malejka M. (601)
wychowanie fizyczne
6 ab dz - Mrowiec M. (hala 2)
wychowanie fizyczne
6 ab ch - Borowiec-Macner A. (h1)
3 09:50-10:35 język polski
6 a - Malejka M. (601)
matematyka
6 a - Koczur M. (601)
wychowanie fizyczne
6 ab dz - Mrowiec M. (hala 1)
wychowanie fizyczne
6 ab ch - Borowiec-Macner A. (st)
matematyka
6 a - Koczur M. (601)
przyroda
6 a - Kawa A. (601)
4 10:45-11:30 matematyka
6 a - Koczur M. (601)
zajęcia z wychowawcą
6 a - Malejka M. (601)
religia
6 a - Walaszczyk I. (601)
plastyka
6 a - Niemczyk D. (601)
matematyka
6 a - Koczur M. (601)
5 11:45-12:30 religia
6 a - Walaszczyk I. (601)
język polski
6 a - Malejka M. (601)
matematyka
6 a - Koczur M. (601)
przyroda
6 a - Kawa A. (601)
język polski
6 a - Malejka M. (601)
6 12:45-13:30 historia i społeczeństwo
6 a - Okrent M. (601)
historia i społeczeństwo
6 a - Okrent M. (601)
przyroda
6 a - Kawa A. (601)
zajęcia techniczne
6 a - Bakun J. (601)
zajęcia komputerowe
6 a zk/ang 1 - Dyrcz N. (224 s.komp.2)
język angielski
6 a zk/ang 2 - Cembala B. (601)
7 13:45-14:30 język angielski
6 a zk/ang 2 - Cembala B. (601)
język angielski
6 a zk/ang 1 - Cembala B. (601)
wychowanie do życia w rodzinie
6 a - Galas M. (711)
język angielski
6 a zk/ang 2 - Cembala B. (601)
język angielski
6 a zk/ang 1 - Cembala B. (601)
zajęcia komputerowe
6 a zk/ang 2 - Dyrcz N. (224 s.komp.2)
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 6 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język angielski
6 b zk/ang 1 - Heczko K. (603)
język angielski
6 b zk/ang 2 - Heczko K. (603)
język angielski
6 b zk/ang 2 - Heczko K. (603)
wychowanie fizyczne
6 ab dz - Mrowiec M. (st)
wychowanie fizyczne
6 ab ch - Borowiec-Macner A. (hala 3)
wychowanie fizyczne
6 ab dz - Mrowiec M. (hala 2)
wychowanie fizyczne
6 ab ch - Borowiec-Macner A. (h1)
2 08:55-09:40 matematyka
6 b - Borowska W. (603)
zajęcia techniczne
6 b - Bakun J. (603)
religia
6 b rel - Walaszczyk I. (603)
język polski
6 b - Stanclik J. (603)
wychowanie fizyczne
6 ab dz - Mrowiec M. (hala 2)
wychowanie fizyczne
6 ab ch - Borowiec-Macner A. (h1)
3 09:50-10:35 język polski
6 b - Stanclik J. (603)
historia i społeczeństwo
6 b - Okrent M. (603)
wychowanie fizyczne
6 ab dz - Mrowiec M. (hala 1)
wychowanie fizyczne
6 ab ch - Borowiec-Macner A. (st)
plastyka
6 b - Niemczyk D. (603)
przyroda
6 b - Bakun J. (603)
4 10:45-11:30 język polski
6 b - Stanclik J. (603)
zajęcia z wychowawcą
6 b - Borowska W. (603)
język polski
6 b - Stanclik J. (603)
przyroda
6 b - Bakun J. (603)
język polski
6 b - Stanclik J. (603)
5 11:45-12:30 historia i społeczeństwo
6 b - Okrent M. (603)
język polski
6 b - Stanclik J. (603)
matematyka
6 b - Borowska W. (603)
muzyka
6 b - Biernat J. (616)
matematyka
6 b - Borowska W. (603)
6 12:45-13:30 religia
6 b rel - Walaszczyk I. (603)
matematyka
6 b - Borowska W. (603)
przyroda
6 b - Bakun J. (603)
matematyka
6 b - Borowska W. (603)
zajęcia komputerowe
6 b zk/ang 1 - Borowska W. (404 s.komp.1)
język angielski
6 b zk/ang 2 - Heczko K. (603)
7 13:45-14:30 język angielski
6 b zk/ang 2 - Heczko K. (603)
język angielski
6 b zk/ang 1 - Heczko K. (603)
język angielski
6 b zk/ang 1 - Heczko K. (603)
zajęcia komputerowe
6 b zk/ang 2 - Borowska W. (224 s.komp.2)
język angielski
6 b zk/ang 1 - Heczko K. (603)
wychowanie do życia w rodzinie
6 b - Galas M. (711)
8 14:40-15:25
9 15:30-16:15

Klasa 7 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język angielski
7 a inf/ang/niem 2 - Wolski D. (609)
chemia
7 a - Borowska W. (701)
informatyka
7 a inf/ang/niem 1 - Dyrcz N. (224 s.komp.2)
język angielski
7 a inf/ang/niem 2 - Wolski D. (609)
język niemiecki
7 a inf/ang/niem 1 - Niemczyk-Kuźbińska S. (706)
język angielski
7 a inf/ang/niem 2 - Wolski D. (609)
język angielski
7 a inf/ang/niem 1 - Wolski D. (609)
informatyka
7 a inf/ang/niem 2 - Dyrcz N. (s.komp.2)
2 08:55-09:40 język polski
7 a - Nabielec M. (609)
fizyka
7 a - Strug W. (623)
muzyka
7 a - Biernat J. (616)
historia
7 a - Okrent M. (609)
matematyka
7 a - Płatek B. (609)
3 09:50-10:35 język polski
7 a - Nabielec M. (609)
matematyka
7 a - Płatek B. (609)
historia
7 a - Okrent M. (609)
biologia
7 a - Galas M. (711)
biologia
7 a - Galas M. (711)
4 10:45-11:30 matematyka
7 a - Płatek B. (609)
zajęcia z wychowawcą
7 a - Wolski D. (609)
język polski
7 a - Nabielec M. (609)
chemia
7 a - Borowska W. (701)
język polski
7 a - Nabielec M. (609)
5 11:45-12:30 fizyka
7 a - Strug W. (701)
język polski
7 a - Nabielec M. (609)
wychowanie fizyczne
7 a ch - Borowiec-Macner A. (hala 1)
wychowanie fizyczne
7 a dz - Kutscha A. (st)
wychowanie fizyczne
7 a ch - Borowiec-Macner A. (st)
wychowanie fizyczne
7 a dz - Kutscha A. (hala 2)
zajęcia opiekuńczo -wychowawcze
7 a OP - Płosa L. (biblioteka)
religia
7 a rel - Pszczółka M. (609)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
7 a ch - Borowiec-Macner A. (hala 3)
wychowanie fizyczne
7 a dz - Kutscha A. (hala 2)
zajęcia opiekuńczo -wychowawcze
7 a OP - Płosa L. (biblioteka)
religia
7 a rel - Pszczółka M. (609)
wychowanie fizyczne
7 a ch - Borowiec-Macner A. (hala 1)
wychowanie fizyczne
7 a dz - Kutscha A. (hala 3)
matematyka
7 a - Płatek B. (609)
geografia
7 a - Kwiatkowska J. (623)
7 13:45-14:30 język angielski
7 a inf/ang/niem 1 - Wolski D. (609)
język niemiecki
7 a inf/ang/niem 2 - Niemczyk-Kuźbińska S. (611)
plastyka
7 a - Niemczyk D. (609)
geografia
7 a - Kwiatkowska J. (623)
informatyka
7 b inf gr2 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
język angielski
7 a inf/ang/niem 1 - Wolski D. (609)
język niemiecki
7 a inf/ang/niem 2 - Niemczyk-Kuźbińska S. (611)
język niemiecki
7 a inf/ang/niem 1 - Niemczyk-Kuźbińska S. (609)
8 14:40-15:25 wychowanie do życia w rodzinie
7 a - Galas M. (711)
9 15:30-16:15

Klasa 7 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 fizyka
7 b - Strug W. (701)
wychowanie fizyczne
7 bc ch - Borowiec-Macner A. (h1)
wychowanie fizyczne
7 bc dz - Mrowiec M. (st)
wychowanie fizyczne
7 bc ch - Borowiec-Macner A. (st)
wychowanie fizyczne
7 bc dz - Mrowiec M. (h1)
biologia
7 b - Galas M. (711)
język polski
7 b - Stanclik J. (606)
2 08:55-09:40 matematyka
7 b - Płatek B. (606)
chemia
7 b - Borowska W. (701)
język polski
7 b - Stanclik J. (606)
matematyka
7 b - Płatek B. (606)
geografia
7 b - Kwiatkowska J. (623)
3 09:50-10:35 chemia
7 b - Borowska W. (606)
język angielski
7 b - Heczko K. (606)
język polski
7 b - Stanclik J. (606)
muzyka
7 b - Biernat J. (616)
matematyka
7 b - Płatek B. (606)
4 10:45-11:30 język angielski
7 b - Heczko K. (606)
zajęcia z wychowawcą
7 b - Stanclik J. (606)
fizyka
7 b - Strug W. (701)
religia
7 b - Pszczółka M. (606)
biologia
7 b - Galas M. (711)
5 11:45-12:30 język polski
7 b - Stanclik J. (606)
geografia
7 b - Kwiatkowska J. (623)
język niemiecki
7 b - Niemczyk-Kuźbińska S. (606)
język polski
7 b - Stanclik J. (606)
plastyka
7 b - Niemczyk D. (606)
6 12:45-13:30 język niemiecki
7 b - Niemczyk-Kuźbińska S. (606)
matematyka
7 b - Płatek B. (606)
język angielski
7 b - Heczko K. (606)
wychowanie fizyczne
7 bc ch - Borowiec-Macner A. (h2)
wychowanie fizyczne
7 bc dz - Mrowiec M. (h1)
religia
7 b - Pszczółka M. (606)
7 13:45-14:30 historia
7 b - Okrent M. (606)
historia
7 b - Okrent M. (606)
informatyka
7 b inf gr2 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
wychowanie fizyczne
7 bc ch - Borowiec-Macner A. (h2)
wychowanie fizyczne
7 bc dz - Mrowiec M. (h1)
informatyka
7 b inf gr1 - Pisarek M. (607 s.komp 3)
8 14:40-15:25 wychowanie do życia w rodzinie
7 b - Galas M. (711)
9 15:30-16:15

Klasa 7 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 geografia
7 c - Kwiatkowska J. (623)
wychowanie fizyczne
7 bc ch - Borowiec-Macner A. (h1)
wychowanie fizyczne
7 bc dz - Mrowiec M. (st)
wychowanie fizyczne
7 bc ch - Borowiec-Macner A. (st)
wychowanie fizyczne
7 bc dz - Mrowiec M. (h1)
język polski
7 c - Nabielec M. (611)
informatyka
7 c inf gr2 - Skuratko-Radaczyńska B. (404 s.komp.1)
2 08:55-09:40 matematyka
7 c - Skuratko-Radaczyńska B. (611)
matematyka
7 c - Skuratko-Radaczyńska B. (611)
historia
7 c - Nikiel Z. (611)
język polski
7 c - Nabielec M. (611)
muzyka
7 c - Biernat J. (616)
3 09:50-10:35 język angielski
7 c - Chrobak U. (611)
chemia
7 c - Borowska W. (611)
język angielski
7 c - Chrobak U. (611)
język niemiecki
7 c - Niemczyk-Kuźbińska S. (611)
zajęcia opiekuńczo -wychowawcze
7 c OP - Płosa L. (biblioteka)
religia
7 c rel - Pszczółka M. (611)
4 10:45-11:30 język polski
7 c - Nabielec M. (611)
zajęcia z wychowawcą
7 c - Skuratko-Radaczyńska B. (611)
biologia
7 c - Galas M. (711)
matematyka
7 c - Skuratko-Radaczyńska B. (611)
fizyka
7 c - Strug W. (623)
5 11:45-12:30 biologia
7 c - Galas M. (711)
zajęcia opiekuńczo -wychowawcze
7 c OP - Płosa L. (biblioteka)
religia
7 c rel - Pszczółka M. (611)
matematyka
7 c - Skuratko-Radaczyńska B. (611)
chemia
7 c - Borowska W. (701)
język polski
7 c - Nabielec M. (611)
6 12:45-13:30 fizyka
7 c - Strug W. (701)
geografia
7 c - Kwiatkowska J. (623)
język polski
7 c - Nabielec M. (611)
wychowanie fizyczne
7 bc ch - Borowiec-Macner A. (h2)
wychowanie fizyczne
7 bc dz - Mrowiec M. (h1)
język angielski
7 c - Chrobak U. (611)
7 13:45-14:30 informatyka
7 c inf gr1 - Skuratko-Radaczyńska B. (404 s.komp.1)
historia
7 c - Nikiel Z. (611)
język niemiecki
7 c - Niemczyk-Kuźbińska S. (611)
wychowanie fizyczne
7 bc ch - Borowiec-Macner A. (h2)
wychowanie fizyczne
7 bc dz - Mrowiec M. (h1)
plastyka
7 c - Niemczyk D. (611)
8 14:40-15:25 wychowanie do życia w rodzinie
7 c - Galas M. (711)
9 15:30-16:15